Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Kamel og nåleøje

”Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.”

Matthæusevangeliet 19, 24