Kamel og nåleøje

”Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.”

Matthæusevangeliet 19, 24

”Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?”. Sådan lød spørgsmålet, som Jesus fik. Det var det, vi hørte i kirken i søndags. Åbenbart tror denne mand, at det handler om ydelse og fortjeneste, sådan som det så ofte gør i samfundet. Jesus nævner nogle af budene for ham, men det sætter ham ikke til vægs. ”Det har jeg holdt alt sammen,” svarer han, og der er ingen grund til at tro, at han ikke er ærlig.

”Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig,” siger Jesus, og så er det, den rige unge mand går sin vej. Fordi han var meget velhavende, som evangelisten føjer til.

Da er det, Jesus siger de mærkelige ord om kamelen, der har lettere ved at gå gennem et nåleøje, end at en rig kommer ind i Guds rige.

Da jeg for 60 år siden gik til præst i den gamle, smukke præstegård i Felsted, sagde præsten til os, at vi helst ikke måtte køre gennem nåleøjet. Der var en stor, bred indkørsel til præstegården, og så var der en ganske smal passage gennem en snæver port, som han kaldte nåleøjet.

Nogle mener, at det er en sådan snæver passage, Jesus sigter til. Det ville godt nok være noget af en proces at få en kamel igennem sådan et sted!

Andre har den opfattelse, at det skal forstås ganske bogstaveligt, og det er nu nok det mest sandsynlige, eftersom beretningen slutter med at nævne det umulige. Disciplene bliver jo forfærdede, da de hører ordene om kamelen og nåleøjet, for hvem kan så blive frelst? Da er det, Jesus svarer: ”For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.” Så er der virkelig tale om en snæver og trang vej, der fører til livet!

Men som der står på et lille broderi, jeg engang fik af en ældre kvinde i Nexø: GUD KAN. Det, som er umuligt for dig og mig, det kan Gud! Når han vil, kan selv en kamel komme gennem et nåleøje!

Frede Møller er pastor emeritus.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.