Prøv avisen

Kan man arve sin tro?

RELIGION PÅ NETTET: På Kristeligt Dagblads religionsportal, www.religion.dk, stilles der spørgsmål om de store trosretninger. Her er et om jødedommen

Spørgsmål: Min bedstemor kom fra en familie, som tilhørte Det Mosaiske Troessamfund. Hun konverterede som ung til kristendommen, og min mor blev døbt i den kristne tro ligesom senere os børn. Ingen blev jødisk rituelt omskåret eller lignende.

Min far og hans slægt har altid været kristen, så langt man kan søge tilbage. Min far og mor blev gift i den kristne kirke og jeg lige så, hvor jeg også i sin tid blev døbt.

Nu er der nogle jøder, som påstår, at jeg er jøde, fordi min oldemor var jøde - og ifølge den jødiske tro er man pr. definition jøde, når ens oldemor og dermed bedstemor og dermed mor var jøde. Men hvis man "arver" sin jødedom, så har det jo noget med race at gøre, selvom videnskaben ikke har kunnet påvise noget jødisk gen. Og hvorfor har faderen ikke nogen betydning i den henseende inden for den jødiske tro, på trods af, at han giver halvdelen af arvemassen?

Arver man sin jødedom, så er det jo "jøderne", som har opfundet raceteorierne. Og så må jeg jo være en kristen-jøde eller en jødisk-kristen! Og kan man være kristen jøde, kan man vel også være en muslimsk jøde og kristen muslim. Har I et svar på problematikken?

Hvis f.eks. min bror eller søster vil være jøde, skal de så konvertere til jødedommen, og hvordan sker det, eller bliver de straks anerkendt som jøder i trossamfundet?

Nogen siger, at man kan være halvt jøde. Men jeg synes ikke, at tro er noget, man kan tvangsindlægges til. Enten er man kristen, hindu, jøde, muslim eller f.eks. asatroende eller lignende. Men hvad siger I? På forhånd tak!

Med venlig hilsen Danny Jacobsen

Svar: Kære Danny Jacobsen

Det er et dybt spørgsmål, som nok burde have mere tid såvel som plads, end der gives i disse linjer, men lad mig forsøge. Religion er selvfølgelig noget, det enkelte menneske selv kan afgøre - ingen skal tvinges ind i en religion. Det er rigtigt, at hvis man er født af en jødisk kvinde, så er man jøde. I dit tilfælde kunne man sige, at såfremt du eller en af dine søskende kom til mig og ønskede at være medlem af det jødiske samfund, ville jeg nok bruge en del tid til at snakke med dig om denne idé, men ellers ville jeg acceptere dit udgangspunkt, nemlig at din mormor var født jøde. Nu er det altid svært efter jødiske principper at afgøre en sag, uden at man virkelig har sat sig ind i sagen, men jeg ville tro, at jeg ville "kræve" af dig, at du skulle "tilbagekonvertere" til jødedommen. Dette ville dog i modsætning til almindelige konverteringer ikke kræve lang tids undervisning og overholdelse af reglerne.

Det med faderens manglende indflydelse ligger nok delvis i, at man altid har vidst, hvem moderen var, men ikke altid hvem faderen var, samt - og dette er ikke mindre vigtigt - at det først og fremmest er moderen, der i de første år har den direkte påvirkning af barnet.

Mange venlige hilsener

Bent Lexner