Prøv avisen

Kina strammer censuren af de sociale medier. Internettet skal nu være mere etisk

SKAL EN hvilken som helst person have mulighed for at publicere hvad som helst på nettet? Eller skal der være offentlige myndigheder, som regulerer netetik?

Det er et spørgsmål, som det regerende kommunistparti grubler over i Kina. Selvom staten holder de traditionelle kinesiske medier i kort snor, er der efterhånden opstået en underskov af sociale medier på nettet, hvor de kinesiske censurmyndigheder kæmper en på forhånd tabt kamp mod endeløse horder af internetbrugere, der efter forgodtbefindende publicerer spydige og til tider ganske uigennemtænkte kommentarer.

I oktober holdt kommunistpartiet årligt møde, og en af konklusionerne på mødet var, at der skulle være endnu mere kontrol over de sociale medier på nettet.

Det er en del af den kinesiske internetbefolkning ganske uforstående over for. Den mener, at der i Kina allerede er nok med restriktioner på nettet, hvor den såkaldte store kinesiske firewall blokerer en lang række udenlandske hjemmesider, herunder Facebook og You­Tube. Andre kinesiske netbrugere er dog mere lydhøre over for idéen om mere censur på nettet, da almindelig høflighed ofte er ganske fraværende i den virtuelle verden.

DEN KINESISKE avis Global Times skrev den 22. november en leder med titlen Mangel på etik ødelægger det kinesiske internet. Lederen fortalte, at den kinesiske kunstner Ai Weiwei havde publiceret telefonnumre på en række af avisens ledende medarbejdere, som havde fået en lang række uønskede telefonopkald fra Ai Weiweis fans, som var utilfredse med avisens redaktionelle holdning omkring Ai Weiweis skattesag mod de kinesiske skattemyndigheder.

I dag ytrer mange intellektuelle og kendte sig på nettet. De har et ansvar for at styrke et pluralistisk samfund. Tag for eksempel Ai Weiwei. Han bør være varsom med sin opførsel, da han ved at invadere privatlivet på sine kritikere på grund af den fremførte kritik mod ham har knust andres forventninger til ham, skriver Global Times, der samtidig pointerer, at de kinesiske sociale medier har muliggjort en unik platform til at ytre holdninger.

Mange mennesker forsøger ved hjælp af radikaliserende polemik at få flere tilhørere. Det skaber voldsom modstand på nettet og har en negativ indflydelse på det kinesiske samfund. Det er ikke med til at lære folk nødvendigheden i uenighed og tolerance, men er i stedet med til at underbygge fordomme.

SELVOM ORDLYDEN i Global Times leder umiddelbart er ganske tilforladelig, er der en række metoder, som den kinesiske stat kan tage i brug for at sørge for, at debatten på nettet bliver mere etisk.

Fang Bingxing, som kinesiske netbrugere anser for at være skaberen af den store kinesiske firewall, udtalte for nylig, at det er nødvendigt at udvikle et nationalt internet, som staten let kan afskære fra det globale internet. Da Fang er hovedarkitekten bag Kinas nuværende internetpolitik, er hans udtalelser ganske interessante i forhold til, hvordan et fremtidigt kinesisk internet kunne komme til at se ud.

En af Fangs tanker er, at det skal være lettere at spore, hvem der står bag indhold på nettet, herunder kommentarer på blogs og publicering af indhold på sociale medier.

Vi skal dog ikke helt til Kina for at finde den slags tanker om at holde folk ansvarlige for deres ytringer på nettet. Enkelte danske medier har allerede indført regler om, at kun folk, der offentliggør deres fulde navn samt bopælsadresse, må kommentere på mediernes blogs.

ming@k.dk