Prøv avisen

Kirke med demokratisk og økumenisk paradoks

FOLKEKIRKENS NYLIGE indmeldelse i Porvoo-fællesskabet af lutherske og anglikanske kirker tydeliggør nogle økumeniske og demokratiske paradokser i folkekirken.

Det er egentlig paradoksalt, at mange i folkekirken er meget skeptiske over for økumenisk samarbejde, samtidig med at folkekirken i sin folkelige og kirkelige bredde i praksis er en stor økumenisk bevægelse, der i sig rummer teologier og ritualer, holdninger og praksisser, som har rod i mangfoldige protestantiske, katolske og ortodokse traditioner. Vi er i folkekirken ganske vist fælles om for eksempel Den Augsburgske Bekendelse, men langtfra fælles om at tolke den på samme måde. Når vi har kunnet leve sammen og arbejde sammen i folkekirken med denne "økumeniske" mangfoldighed, kan det være svært at forstå den grundlæggende skepsis over for økumenisk samarbejde.

Det er egentlig også paradoksalt, at mange i folkekirken er meget skeptiske over for en demokratisering af folkekirken med demokratisk valgte stiftsråd og en demokratisk valgt ledelse for hele folkekirken, samtidig med at repræsentanter for denne holdning er af den opfattelse, at beslutningen om indmeldelse i Porvoo-fællesskabet lider af demokratisk underskud. Al den stund at beslutningen – helt efter lovens bogstav – blev taget af Folkekirkens mellemkirkelige Råd, der er den eneste nationale kirkelige forsamling, som er demokratisk valgt, og efter samråd med biskopperne, som også er demokratisk valgt.

At rådet på udemokratisk vis – i dølgsmål, uden forudgående varsel og uden mulighed for debat – skulle have kuppet en beslutning igennem, er ikke sandt. Spørgsmålet om genoptagelsen af forhandlinger om tilslutning til Porvoo har været omtalt i pressen for flere måneder siden og fremgår af rådets offentligt tilgængelige dagsordener og referater, ligesom repræsentanter for alle 10 stifters mellemkirkelige udvalg har haft mulighed for at drøfte det i deres bagland. At der i denne omgang ikke er kommet nogen debat om Porvoo, skyldes sandsynligvis, at medier og debattører enten har sovet i timen eller har haft for travlt med at diskutere burkaer, minareter og kirkeklokker.

Mogens S. Mogensen er konsulent og ekstern lektor