Prøv avisen

Kirkefunktionærer bliver ladt i stikken

Vi kan ikke deltage, som om vi bare er kirkefunktionærer, der skal parere ordre, skriver organist Elisabeth Wagner Olsen.

Biskopper bør sikre frihed for alle ansatte, der ellers risikerer at miste deres arbejde, hvis de ikke vil medvirke til en vielse af homoseksuelle

VI ER TO ORGANISTER, der i den forløbne uge er havnet i orkanens øje i det midtvestjyske. En journalist ved Skive Folkeblad fandt frem til vore navne på den landsdækkende liste af organister, der i februar indsendte høringssvar til ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen (R) om fritagelse for medvirken ved vielse af mennesker af samme køn.

Min egen begrundelse for ikke at ville medvirke ved en sådan kirkelig handling er den enkle, at kun en mand og en kvinde er ægtepar i bibelsk forstand, som det udtrykkes både i Skabelsesberetningen og Det Nye Testamente, en afglans af gudbilledligheden og tillige et billede på Kristi forhold til sin kirke.

LÆS OGSÅ: Kirkeansatte vil fritages for homobryllupper

Det er præcis dette, som jeg som organist eller kirkemusiker er med til at understrege, når jeg ved et bryllup spiller festmusik og spiller eller synger menighedens og vidnernes svar: Amen = Det er sandt!. Ordet er sandt, velsignelsen er sand, handlingen er sand! Derfor kan vi ikke deltage, som om vi bare er kirkefunktionærer, der skal parere ordre.

DE OTTE BISKOPPER, der var med til at udfærdige ritualet og dermed har åbnet for disse vielser, bærer et stort ansvar for, at ikke blot præster, men også kirkefunktionærer får trukket en lov ned over hovedet, og som er med til at tvinge samvittighederne. Præsterne, der skal foretage vielserne, kan nægte det, og det kan vi andre ikke. Men den frihed bør samme otte biskopper give mulighed for. Aftalen kan indgås mellem menighedsrådet og den enkelte ansatte. En sådan findes flere steder i landet. Det er jo ikke mange af disse vielser, det drejer sig om, når det kommer til stykket.

LÆS OGSÅ: Kirkeligt ansatte kan fritages for vielser af homoseksuelle

Den manglende frihed berører ansatte, der gør et samvittighedsfuldt arbejde, som er både et kald og en tjeneste. Mennesker, som i mange tilfælde rammes hårdt, hvis de på grund af denne ulykkelige situation risikerer at miste deres arbejde eller må sige det fra sig.

I Herrens kirke og forhåbentlig lidt endnu i folkekirken findes vel stadig en grundtvigsk frihed, og ikke mindst gælder vel ordet: Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre.?