Klimaeksperter: Tallene taler sit klare sprog. Prognoserne kræver akut handling

Hvis Danmark skal bidrage til at bremse den globale opvarmning ved en stigning på 1,5 grader celsius, kan vi fortsætte med de aktuelle CO2-udledninger til 2024-2027. Herefter er CO2-budgettet for dette århundrede opbrugt. Derfor skal der handles – nu

FN's nyeste klimarapport slår fast med et syvtommersøm, at vi ikke kan fortsætte med at pumpe CO2 ud i atmosfæren, som vi gør i dag - uden at det får alvorlige konsekvenser flere steder på planeten. Foto: Patrick Hendry/Unsplash

En målsætning er langtfra en garanti. Den simple pointe ses nok mest tydeligt inden for klimaområdet. Under klimatopmødet COP15 blev stats- og regeringsledere i 2009 enige om at holde de globale temperaturstigninger under to grader celsius, sammenlignet med det førindustrielle niveau. I 2015 gentog stats- og regeringsledere målsætningen og understregede denne gang, at de globale temperaturstigninger helst skulle holdes under 1,5 grader celsius for at undgå katastrofale klimaforandringer. Det var særligt regeringerne fra de lavtliggende lande, der ønskede et højere ambitionsniveau. For dem er vandstandsstigningerne ved to grader celsius en eksistentiel trussel.