Prøv avisen

KLM er et centralt fag for lærere

Når KLM er et vigtigt fag, hænger det sammen med de store ændringer, det danske samfund undergår i disse år, mener professor ved DPU, Ove Korsgaard. Foto: .

Uddannelsesministeren er på tynd is, mener professor ved DPU, Ove Korsgaard, der mener, at KLM-faget i læreruddannelsen er særligt vigtig for lærerne

I DISKUSSIONEN OM EN ændring af læreruddannelsen har uddannelsesminister Morten Østergaard (R) beklaget i Kristeligt Dagblad den 5. maj, at jeg har anklaget regeringen for at ofre det alment dannende i dens bestræbelser på at opnå et fagligt løft i læreruddannelsen.

LÆS OGSÅ: Reform af læreruddannelsen: Almen dannelse skal gennemsyre hele folkeskolen

Det er en anklage, som bygger på sand. Jeg har ikke sat det almene op mod det faglige og har ikke noget ønske om at gøre det.

KLM (Kristendom, Livsoplysning, Medborgerskab) er for mig et fag ligesom dansk og matematik er fag, der bliver undervist og eksamineret i. Når jeg finder det yderst problematisk at fjerne KLM i læreruddannelsen, skyldes det sigtet med faget, som er at give de vordende lærere en almen indføring i det samfund, de skal fungere i.

Når KLM er et vigtigt fag, hænger det sammen med de store ændringer, det danske samfund undergår i disse år. Ændringer, som kan beskrives ved hjælp af slagord som globalisering, europæisering, multikulturalisering og individualisering.

LÆS OGSÅ: Naivt forslag. Rustningskapløbet har forblændet uddannelsesministeren

MINISTEREN BETONER, at reformen lægger op til en markant styrkelse af de pædagogisk-didaktiske fag. Jeg er helt enig i, at den form for faglighed er vigtig. Som matematiklærer skal man vide, hvordan man tilrettelægger en undervisning i matematik i 5. klasse.

Men er det ikke lige så vigtigt, at de studerende uanset om de vælger linjefag i matematik, dansk eller idræt får styrket deres indsigt i de demokratiske værdier og etiske traditioner, de rettigheder og pligter, som vort samfund bygger på?

Jeg vil vove den påstand, at det er lærerens samfundsengagement, som har størst betydning for, om vedkommende bliver en god eller dårlig lærer.

Derfor er faget KLM et helt centralt fag i læreruddannelsen.