Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Kom til mig!

”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”

Matthæusevangeliet 11, 28