Prøv avisen
Debat

Hvorfor står kirkeministeren ikke ved, at konfirmationsforberedelsen er udfordret af skolereformen?

Mette Bock har vist ikke læst den samme undersøgelsen som jeg, skriver leder af Folkekirkens Konfirmandcenter. Foto: Arkivfoto/Polfoto

At konfirmationsforberedelsen stadig trives nogle steder i landet, skyldes mere præsternes omstillingsparathed og kreativitet end skolens velvillighed til løsninger

KIRKEMINISTER Mette Bock (LA) konkluderer, at konfirmationsforberedelsen fortsat har det fint, efter at skolereformen er blevet indfaset. Det fremgår af Kirkeministeriets hjemmeside den 8. december 2016.

Jeg forstår ikke, hvordan ministeren når denne konklusion.

For det første modsiger konklusionen det faktum, at konfirmationsforberedelsen de seneste år har været voldsomt udfordret som følge af skolereformen. Det kan faktuelt påvises, og tidligere ministre har derfor iværksat tiltag for at imødekomme den udfordring.

For det andet omhandler den nyeste undersøgelse fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, som ministeren henviser til, kun selve rammerne for undervisningen og ikke indholdet.

Det, man konkret kan læse i undersøgelsen, er:

at der for konfirmationsforberedelsens vedkommende er sket en halvering af antallet af lektioner placeret i tidsrummet klokken 8-10 fra før reformen til skoleåret 2015-2016 og mere end en fordobling af lektioner mellem klokken 14 og 16.

at der er sket et fald i den kontinuerlige undervisning som helhed, mens der har været en stigning i antallet af lektioner placeret som hele og halve dage samt i undervisning efter skoletid.

at rammeforsøget, som tidligere undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) satte i værk, har givet bedre vilkår for timeplaceringen.

at der er vindere og tabere lokalt, at forhandlingerne nogle steder har været svære, og at samarbejdsklimaet mellem skole og kirke er anstrengt.

SOM TIDLIGERE SKOLELEDER ved jeg, at enhver skolelærer vil betakke sig for at have tekstnær og samtaleorienteret undervisning mellem klokken 14 og 16. Det er imidlertid, hvad mange præster må leve med efter reformen.

Hvad undersøgelsen viser, er, at konfirmationsforberedelsen fortsat lever. Men også, at hvis den trives nogle steder i landet, skyldes det mere præsternes omstillingsparathed og kreativitet end skolens velvillighed til løsninger.

Man kan spørge, om Mette Bock og undertegnede har læst den samme undersøgelse. Jeg kan være i tvivl.

Finn Andsbjerg Larsen er leder af Folkekirkens Konfirmandcenter.