Koranen og misbrug af hellig skrift

KOMMENTAR: Modstandere af islam henter deres argumenter imod islam i bl.a. Khilafa-bevægelsen,

Jeg kan ikke opfatte det som andet end udtryk for ubehagelig og uværdig arrogance og nedladenhed over for islam og muslimer, når hr. Tranholm-Mikkelsen i sin kommentar i Kristeligt Dagblad den 13. april bl.a. sætter lighedstegn mellem at »fortolke« og »bortforklare« Koranens tekst - medmindre han da mener, at også Bibelens tekst søndag efter søndag »bortforklares« fra prædikestolen! Enhver vidende muslim med respekt for sig selv og sin tro tager afstand fra »hokus-pokus-principper« som f.eks. »abrogation«, der ganske enkelt strider imod Koranens/Guds egne udsagn om, at Koranen udgør en helhed, at den er let forståelig, at dens mange udsagn supplerer hinanden ved at give flere overensstemmende variationer af samme tema, hvorved den er sin egen bedste fortolker - og at den klart og tydeligt skelner mellem ret og uret. Hvorledes kan man da tro, at nogle af dens udsagn skulle annullere andre? Der er ganske enkelt intet i Koranen, der skal »bortforklares« eller »bortfortolkes«, som hr. Tranholm-Mikkelsen påstår. Der er derimod brug for at se teksten i sin helhed og tage afstand fra det misbrug af Koranen, der finder sted. Som andre hellige skrifter er Koranens ord nemlig i tidens løb blevet misbrugt af magtens mænd - til stor »glæde« for troens modstandere, der netop henter deres skyts imod islam hos dem, der misbruger Koranens ord for at profilere sig selv eller for egen vindings skyld. Det sker også i dagens Danmark, hvor modstandere af islam henter deres argumenter imod islam i bl.a. Khilafa-bevægelsen (Hizb al-Tahrir al-Islami), som langt de fleste muslimer tager afstand fra - bl.a. fordi de forvansker tro til en politisk ideologi. Nogle muslimer går endog så vidt som til at sammenligne Khilafa-bevægelsens ideologi med Hitlers og Stalins. Khilafa-bevægelsen udgør et forsvindende lille mindretal iblandt muslimer - herhjemme som ude i den store verden, og det er ikke hos dem, man skal søge lødig viden om islam. Jo oftere deres skrifter citeres i medierne, jo mere vind i sejlene får de - og jo sværere bliver det for os andre at vinde gehør for rummelighed, nytolkning og reform. Tiden vil vise, om majoriteten her i landet er villig til at vise muslimer den fornødne respekt og optage dem i fællesskabet ved bl.a. at give dem mulighed for aktivt at deltage i samfundsudviklingen - og dermed mulighed for at udvikle et mere sammenhængende og universelt syn på deres tro - til gavn for vor fælles fremtid. Hvad hr. Tranholm-Mikkelsen mener, når han skriver, at »flere præster og teologer bør blive virkelige eksperter og kunne læse og forstå Koranen på højt niveau« er ikke godt at vide, for hverken arrogance eller mission er brugbart som udgangspunkt for dialog og fredelig sameksistens mennesker imellem. Koranens budskab er ikke tilgængeligt for alle og enhver: det kræver oprigtighed og frem for alt uselviskhed og ydmyghed at forstå dens budskab og omsætte det i praksis! Aminah Tønnsen, Gl. Kongevej 167, Frederiksberg