Prøv avisen

Kort sagt

Ingen forsikring mod livet

ELISABETH A. GLENTHØJ Præstegyden 5, Nordby, Samsø

Kristeligt Dagblad bragte fredag den 13. november en udtalelse af overlæge Morten Lebech, formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi:

"Selvom abort kan være belastende, kan det ikke sammenlignes med fødslen af et dødt barn. Det er en meget stor belastning for forældrene at få et barn, der er dødt ved fødslen eller meget handicappet og dør kort tid efter."

Jeg vil godt føje en nuance til denne generaliserende udtalelse. Jeg fødte for en del år siden en lille dreng, som ingen nyrer havde, og som døde 14 timer efter fødslen. Der var naturligvis ikke glæde på vores hospitalsstue, men der var ro og fred. Jeg havde valgt uvidenheden, var ikke blevet scannet og vidste altså ikke, hvordan det stod til med barnet. Vi var blevet forberedt på, at han nok var meget lille.

Jeg har aldrig fortrudt dette forløb. En abort ville derimod for mig have været et mareridt. Jeg siger ikke dette for at dømme andre, men fordi jeg blev provokeret af ovenstående bemærkning fra overlægen.

Undgå venligst generaliseringer og lad alle muligheder stå åbne – også uvidenheden. Den er slet ikke så tosset. Vi kan alligevel ikke forsikre os mod livet.

Kaares korstog

BENNY BLUMENSAAT pastor, Kirkegade 58, Esbjerg

Kaare Rübner Jørgensen, formand for den katolske protestbevægelse "Vi er også kirken" skriver i Kristeligt Dagblad den 17. november, at han er enig i, at et krucifiks ikke hører hjemme i en offentlig skole og kommer så ellers med et af sine sædvanlige angreb på paven ,som han ser som årsagen til al undertrykkelse.

Den virkelige katastofe i denne "kors"-diskussion er jo, at EU ikke indskrev kristendommen som en del af Europas åndelige rødder i dens konstitution, sådan som den daværende pave Johannes Paul II havde lagt op lagt til.

Selvfølgelig hører "korset" til både i det private som i det offentlige rum. At Kaare Rübner Jørgensen mener, at den værdikamp vi står midt i, drejer sig pavens intolerante og anti-demokratiske menneskesyn, viser blot hans egen intolerance over for den kirke, han af uforståelige grunde fortsat bekender sig til.

Stop klynkeriet og lad "korset" sejre, vis det frem med stolthed, det er et universelt frelsens og kærlighedens symbol.