Prøv avisen

Kort sagt

Bandeordet sgu

SVEND ERIK PEDERSEN Skærvegyden 25, Løsning

Hvordan kan en samling mennesker i Dansk Sprognævn, såkaldte eksperter, bestemme at ordet "sgu" ikke længere er et bandeord? Det er det, og de ved det vel egentlig godt.

Synes de fleste måske ikke, at en seksårig piges gentagne brug af ordet er forkert – endda med henvisning til, at læreren har fortalt, at det ikke er et bandeord?

Sprognævnet har bestemt ikke været til hjælp for børnefamilier. Skulle det være til hjælp for nogen, må det være de voksnes dårlige samvittighed. I retssalen beder dommeren om ordentlig sprogbrug, hvis ordet anvendes. Og jeg tror, at danskerne instinktivt ved, at ordet stadig er et bandeord, uanset at Sprognævnet siger det modsatte. Ligesom en overtrædelse af hastighedsgrænsen stadig er forkert, uanset hvor mange der overtræder den.