Prøv avisen

Kort sagt

40 kilometer i timen?

TOMMY HEGNER, sognepræst, Åsumvej 93, Odense

Dansk Cyklist Forbund ønsker hastigheden i byerne nedsat til 40 kilometer i timen af hensyn til trafiksikkerheden. Det vil ministeren ikke gå med til. Nej, bilisterne kan såmænd sagtens finde ud af at køre efter forholdene.

I stedet vil jeg foreslå Dansk Cyklist Forbund at bruge ressourcerne på at lære cyklisterne at overholde de mest elementære færdselsregler, altså ikke cykle på fortovet og i fodgængerfelter, og slet ikke i den forkerte færdselsretning.

De skal også lade være at cykle midt på vejen ved venstresving, give tegn ved svingning, holde tilbage for rødt lys og ved færdsel på kombinerede gang- og cykelstier vise hensyn over for børn og hunde, blandt andet ved at bruge cykelklokken.

Det ville gavne trafiksikkerheden effektivt. Og skulle Dansk Cyklist Forbund have lyst til at gøre mere, så ligger der en stor opgave i at lære knallertkørere at færdes hensynsfuldt.

Se længere end til EU

DITTE STAUN, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, Herningvej 46, Skive

Vi skal i Danmark passe på med ikke kun at se ud til enden af vores egen næsetip, skriver folketingsmedlem Kim Andersen (V). Indrømmet: Kim Andersens syn rækker længere end til den danske grænse. Spørgsmålet er, om det rækker ud over de grænser, som EU sætter omkring sig selv?

I Folkebevægelsen ser vi længere end til de ydre grænser omkring EU. Det gælder både de fysiske grænser og de handelsmæssige grænser. Selvom der indimellem vedtages udmærket lovgivning i Bruxelles, er hovedtendensen klar: EU lukker sig inde bag både håndfaste og mere usynlige barrierer og fører en handels- og udenrigspolitik, der fremmer arbejdsløshed og fattigdom og holder udemokratiske regimer ved magten.

Når vi skal se længere end vores egen næsetip, må vi ikke glemme, at langt hovedparten af verdens befolkninger bor uden for Fort Europa. Og at en lang række af de lande, der har valgt et alternativ til Euroland, klarer sig bedre i krisen. Det gælder ikke mindst hele Skandinavien, som har valgt enten fuld selvstændighed koblet med et stort globalt engagement og ansvar som Norge. Eller Danmark og i endnu højere grad Sverige, som har valgt at beholde sin egen valuta og således kan tilpasse sin penge- og finanspolitik til netop den svenske situation. Så af hensyn til os selv og hele vores omverden bør vi se længere end til EU.

Kirkebrok

GERNER MØLLER, ingeniør, Skovly Mark 12, Holte

At svare på en høflig forespørgsel kan man vel ikke betegne som at brokke sig. Det mener imidlertid formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Lise Pedersen, da hun fik forelagt resultatet af Kristeligt Dagblads undersøgelse vedrørende kirkens sociale indsats.

Cirka halvdelen af landets sognepræster mener, at kirkens sociale indsats burde øges i stedet for at bruge pengene på finkultur som for eksempel dyre kunstværker, flygler, orgler, koncerter og så videre.

Naturligvis skal vore kirker også vedligeholdes på en fornuftig måde. Ingen tvivl om det. Men det er åbenbart svært at styre sig, når man sidder med en stor pose penge og så bare kan bruge løs.

Resultatet er, at medlemstallet i folkekirken falder, og kirkeskatten stiger. Medlemmernes måde at brokke sig på er at melde sig ud af folkekirken. Det skulle Inge Lise Pedersen få øjnene op for. Jeg synes, det er udmærket, at landets præster nu melder klart ud om deres mening om det søde liv i menighedsrådene.