Prøv avisen
Debat

Dansk historie peger på løsning af krisen i Ukraine

Ifølge Torben Roulund kan man søge inspiration i grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland efter 1. Verdenskrig. Foto: © Corbis. All Rights Reserved.

Alle ved, at der ikke findes nogen militær løsning på konflikten trods den ukrainske regerings forsøg på at genvinde det tabte. Kig i stedet på danske historiske erfaringer, mener debattør Torben Roulund

MAN KAN LÆRE af historien, at man ingenting lærer af historien!

Denne triste konklusion går jo på de mange negative erfaringer, som man ser gentaget gang efter gang. Men historien rummer også positive erfaringer, som måske kan blive nyttige i en senere situation. I den ukrainske hårdknude, som bare forværres dag for dag, kan nøglen til en mulig løsning findes i Danmarks historie!

Alle ved, at der ikke findes nogen militær løsning på konflikten trods den ukrainske regerings forsøg på og løfte om at genvinde det tabte og kue separatisterne.

Det lange perspektiv på en fortsat militær optrapning er kimen til en tredje verdenskrig. Det ved både Rusland og de vestlige magter - og ingen ønsker det! Den eneste mulige løsning er forhandling. Men som det israelsk-palæstinensiske problem viser, kan sådant trække ud i årtier.

Alle ved, at Rusland ikke giver afkald på Krim af både strategiske og nationale grunde, og alle taber på den igangværende økonomiske pression. Ukraine har et gammelt politisk og socialt problem mellem den vestlige og vestorienterede del og den østlige og østorienterede del. Ukraine er på fallittens rand og har en enorm gæld til Rusland.

Her kan danske historiske erfaringer være aktuelle: Ligesom man ved grænsedragningen mellem Tyskland og Danmark efter Første Verdenskrig afholdt valg i alle kommuner om tilhørsforhold til Tyskland eller Danmark, må man i Ukraines (inklusive Krim) kommuner afholde internationalt kontrollerede valg om tilhørsforhold til Rusland eller Ukraine og på denne måde drage en ny folkebestemt grænse. Det er uacceptabelt, at Rusland militært stjæler et stykke af et naboland!

I sin tid afgav Danmark De Vestindiske Øer til USA, ved at USA købte dem af Danmark. Rusland må købe de ukrainske områder, hvor befolkningsflertallet ønsker at høre til Rusland. Det kan ske ved en eftergivelse af Ukraines gæld til Rusland plus et beløb, som man forhandler sig frem til.

Rusland kan på denne måde fremstå og accepteres som den retmæssige ejer af de nye områder, og Ukraine hjælpes ud af sit økonomiske uføre (uden yderligere massiv hjælp fra EU). De vestlige lande kan droppe sanktionerne til glæde for både EU og Rusland - og uden at tabe ansigt anerkende, at folkeretten er sket fyldest med en opdeling bestemt af folkets selvbestemmelsesret.

I aftalen skal indgå mindretalsrettigheder om for eksempel uddannelse på eget sprog, foreningsfrihed og lignende i håb om lige så gode forhold, som mindretallene har opnået på begge sider af den dansk-tyske grænse.

I denne sammenhæng er det nødvendigt, at en blandet ukrainsk-russisk delegation besøger mindretallene både i Danmark og Tyskland for at forstå, hvad det drejer sig om, og se, at det kan lade sig gøre. Dette må ske, når aftalen er kommet i hus, men før valgene afholdes.

Ukraine vil efter dette have et mindre konfliktfyldt politisk liv, hvor den vestlige dels befolkning kommer nærmere deres fremtidsdrømme.

Den hårdeste modstand mod en sådan aftale vil komme fra Ukraines præsident og separatistlederen. Det bliver EU's og Ruslands opgave at klare de problemer!

Torben Roulund er pensioneret læge