Prøv avisen
Debat

Mange kirkelige organisationer besinder sig netop på den kristne forankring i disse år

Mange kirkelige organisationer - og også Folkekirkens Nødhjælp - arbejder seriøst og engageret med deres kristne identitet og fundament, ja de kan slet ikke lade være, skriver Jens Maibom Pedersen, der blandt andet er forstander på Diakonhøjskolen.

Havde Kristeligt Dagblad et ærligt ønske om at sætte fokus på sagen – de kirkelige organisationer og deres ståsted – så havde man begivet sig ud i den folkekirkelige organisatoriske virkelighed og undersøgt lidt nærmere, skriver Jens Maibom Pedersen, der blandt andet er forstander på Diakonhøjskolen

Man skal høre meget, før ørerne falder af, men ikke altid så meget før øjnene falder i. Sådan var det også forleden dag, da jeg åbnede dagens Kristeligt Dagblad. Her var der sat fokus på Folkekirkens Nødhjælps nye kernefortælling - og et let journalistisk pennestrøg afstedkom overskriften ”Kirkelige organisationer udvander kristen identitet”. Artiklen blev fulgt op i dagens leder, og her blev det slået fast af såkaldte eksperter, at ”kirkelige organisationer herhjemme har udvandet deres kristne fundament”.

Det var her øjnene faldt i, og en let hovedrysten tog over! For endnu engang blev der båret ved til alt for enkle og unuancerede konklusioner. Det klæder ikke Kristeligt Dagblad at hoppe over dér, hvor gærdet er lavest.

Havde avisen et ærligt ønske om at sætte fokus på sagen - de kirkelige organisationer og deres ståsted - så havde man begivet sig ud i den folkekirkelige organisatoriske virkelighed og undersøgt lidt nærmere. Og her ville man så have fundet en lang række kirkelige organisationer, der netop i disse år besinder sig på det kristne fortegn og den kristne forankring - og som aktivt formulerer sig herom. Og mere end det. Man ville også have fundet organisationer, hvor der som en helt naturlig del af kursus- og uddannelsesaktiviteter undervises i deres kristne identitet og fundament.

Og endelig ville man have fundet kirkelige organisationer, for hvem det kristne menneskesyn og evangeliet selv er så vigtigt, at man formulerer sig om det og oversætter det ind i vores tid.

I KFUMs Sociale Arbejde hedder det blandt andet, at ”baggrunden for arbejdet er det kristne livs- og menneskesyn. Heri understreges det, at ethvert menneske er villet af Gud”. Er dét særligt udvandet? Hos Kirkens Korshær skal alle nye medarbejdere deltage på kurser i bl.a. diakoni og kristendom. Er dét særligt udvandet? Danske Diakonhjem ”tager sit afsæt i forståelsen af mennesket som skabt i Guds billede” og har haft mere end 1300 ansatte på kursus i diakonhjemmenes ”Ånd & rødder”. Er dét særligt udvandet?

Og sådan kunne man blive ved - hvis man altså ville.

Mange kirkelige organisationer - og også Folkekirkens Nødhjælp - arbejder seriøst og engageret med deres kristne identitet og fundament, ja de kan slet ikke lade være. Men det er en helt anden historie - og dén vil det klæde Kristeligt Dagblad at fortælle i stedet for at løbe med halve vinde og trække på alt for løse ”ekspertudsagn”.

Naturligvis skal kirkelige organisationers identitet og fundament sættes til debat og diskussion, men det skal gøres ordentligt og seriøst.

Ellers kan det være lige meget - og det er vel ikke derfor, man laver avis?

Det er i hvert tilfælde ikke derfor, at man betaler for den!

Jens Maibom Pedersen er forstander på Diakonhøjskolen, formand for Dansk Diakoniråd og KFUMs Sociale Arbejde.