Kristeligt Dagblad mener: Det er godt, at kirken engagerer sig i kulturlivet - i en ikke udvandet form

Det noget amputerede kulturmøde på Mors sluttede søndag. Men det er godt, at mødet blev gennemført, og at kirken var til stede

I går sluttede årets udgave af Kulturmødet Mors. Det er trist, at corona-restriktioner bevirkede, at mødet blev amputeret. Mens nogle aktiviteter fandt sted i Nykøbing, udspillede mange af debatterne sig i København og kunne følges digitalt. Dermed forsvandt en stor del af Kulturmødets raison d’être: At det foregår på Mors, og at hele kulturlivet for en weekend samles her. Når det er sagt, er det godt, at mødet rent faktisk blev gennemført, og at kirken også havde aktiviteter på programmet. Det er med til at understrege en tendens: at kirken engagerer sig i kulturlivet – som sig selv og ikke i en udvandet form. Noget tilsvarende sker på landets største litteraturfestival, LiteratureXchange i Aarhus, hvor Folkekirken er en vigtig partner. Skellet mellem kirke- og kulturliv er falsk, og nedbrydningen bør fortsætte.