Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Kristeligt Dagblad mener: Folkekirken har brug for klarhed om dekorum

Flere sager i folkekirken giver det indtryk, at folkekirken har brug for at blive tydeligere om, hvad præster må og ikke må inden for det såkaldte dekorum-område

Pless-sagen rejser flere principielle spørgsmål: Kan en præst efterlade en lang række kvinder, som han har mødt via sit præsteembede, i elendig forfatning?
Pless-sagen rejser flere principielle spørgsmål: Kan en præst efterlade en lang række kvinder, som han har mødt via sit præsteembede, i elendig forfatning?. Foto: Mikkel Møller Jørgensen.

Det er svært for nogen at være tilfreds med udgangen på sagen om Flemming Pless. Han trådte i denne uge tilbage som præst et par år før pensionsalderen. Og meget tyder på, at fratrædelsen var hans reaktion på, at en dommer havde indstillet ham til fyring i Kirkeministeriet. Dommerens vurdering kom efter en lang behandling af anklager om brud på tavshedspligten samt brug af sjælesorg til at opnå seksuelle relationer med flere kvinder.

Men offentligheden får næppe at vide, hvordan Kirkeministeriet og folkekirken ser på sagen. For dommerens redegørelse er fortrolig.