Kristeligt Dagblad mener: Hold fast i landsbyens kirke

Folkekirken bør holde fast ved at være folkekirke. Den var der, før kongens arm kunne nå ud i de små sogne i katolsk tid. Og den skal være der i dag, hvor det offentlige trækker skoler, rådhuse og andre bygninger tilbage

Her ses Holbøl Kirke i Sønderjylland. Holbøl Sogn har sammen med Bov Sogn været sammenlagt - og gået fra hinanden igen.
Her ses Holbøl Kirke i Sønderjylland. Holbøl Sogn har sammen med Bov Sogn været sammenlagt - og gået fra hinanden igen. Foto: Leif Tuxen

Det kan give ballade, når der ændres på præstestillinger i de mindre sogne. Det har man kunnet se i Kristeligt Dagblad to gange inden for den seneste tid. Dels var folk på Anholt utilfredse med, at de nu måtte nøjes med en halvtidspræst. Dels var sammenlægningen af Holbøl og Bov Sogne i Sønderjylland en fiasko, ikke mindst grundet uenighed om præsternes virke. Og de to valgte til sidst at gå hver til sit.