Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Kristeligt Dagblad mener: Klimaskam er både selvoptaget og trættende

Alt for ofte bliver klimaskam en form for social terapi i de snakkende klasser, uden at det faktisk fører til ændrede handlemønstre

Netop her ved sommerferiens afslutning har klimaskammen særligt gode vilkår. Mange skal for eksempel høre om, hvordan folk har været sydpå med familien, selvom det, som det angrende indrømmes, foregik med fly.
Netop her ved sommerferiens afslutning har klimaskammen særligt gode vilkår. Mange skal for eksempel høre om, hvordan folk har været sydpå med familien, selvom det, som det angrende indrømmes, foregik med fly. . Foto: Suhyeon Choi/Unsplash.

Klimakrisen er en realitet. Talrige videnskabelige rapporter har påvist, hvad der ikke længere kan diskuteres. Kloden bliver varmere, mennesker bærer en god del af ansvaret, hvorfor det også bør være op til menneskeheden at finde mulige løsninger på krisen. Andre vil næppe gøre det.

Hvad der til gengæld fortsat kan og bør diskuteres er, hvordan vi klogest forholder os til klimakrisen, og hvordan vi finder frem til de bedste løsninger.