Kristeligt Dagblad mener: Strejke blandt sygeplejersker er også formands ansvar

Alt tyder på, at Grete Christensen inden længe skal forklare et tredje nederlag til sine medlemmer – måske løsningen denne gang er at kigge indad i stedet for at fremmane et billede af et ganske uudholdeligt fag

Så er det en realitet. Ved midnat gik 5000 sygeplejersker som varslet i strejke, svarende til cirka hver tiende sygeplejerske i kommuner og regioner, med det erklærede formål at opnå en højere løn. Stod det til sygeplejerskernes egen faglige ledelse i Dansk Sygeplejeråd, er der dog ikke grund til at strejke. Først indgik sygeplejerådet en aftale med regionerne, men da denne ganske knebent blev nedstemt af medlemmerne, forhandlede sygeplejeformand Grete Christensen og den øvrige ledelse sig sammen med forligsmanden frem til en mæglingsskitse, som to tredjedele af sygeplejerskerne efterfølgende takkede nej til.

Artiklen fortsætter under annoncen