Kristendemokraterne: Manglende momsrefusion er benspænd for frivilligt arbejde

Når nu regeringspartierne gør så meget ud af at ville begrænse muslimske, ekstremistiske miljøer, kunne man ellers have forventet, at man støttede det kristne livs- og menneskesyn i civilsamfundet. Men ak, skriver Stig Grenov

Kristendemokraterne: Manglende momsrefusion er benspænd for frivilligt arbejde

Regeringen fratagerde mange almennyttige foreninger deres momsfritagelse for udgifter til at skaffe midler til arbejdet. Et arbejde, der i vid udstrækning når udsatte grupper som flygtninge, fremmede og mennesker uden arbejde.

Hvis skatteminister Karsten Lauritzen (V) som hævdet har dokumentation for, at den nuværende ordning bliver misbrugt, kunne han nøjes med at præcisere, hvem der skal have momsfritagelse. I stedet oprettes en mindre pulje til uddeling mellem dem, regeringen finder værdige. Og ministeren nævner specifikt, at frikirkerne ikke er blandt dem.

Ikke alene har regeringen stået i spidsen for at begrænse den grundlovssikrede religionsfrihed. Nu begrænses også kirkernes frivillige engagement i samfundet, som på mange planer støtter mennesker, det offentlige ikke kan nå.

Når nu regeringspartierne gør så meget ud af at ville begrænse muslimske ekstremistiske miljøer, kunne man ellers have forventet, at man støttede det kristne livs- og menneskesyn i civilsamfundet. Det har den største langtidseffekt i forhold til terrorbekæmpelse.

Men ak. I stedet rammer skatteministeren kirkelige og andre civile organisationers arbejde med bagudvirkende kraft ved at opkræve moms for udgifter, som foreningerne allerede har haft i indeværende år. Det er udgifter, de forventede at kunne trække fra. For en organisation som Blå Kors svarer det til 22 millioner kroner, eller hvad halvdelen af organisationens 10 væresteder koster i drift. Der er derfor ingen tvivl om, at skatteministeren med loven rammer de udsatte børn, misbrugere, arbejdsløse og fattige, der i forvejen er udset til at finansiere skattereformen.

Kristendemokraternevilgøre de frivillige organisationers arbejde mindre bureaukratisk og lettere at langtidsplanlægge. Vi må puljetyranniet til livs, som kræver store udgifter til faglig og akademisk personale til at ansøge og efterfølgende dokumentere og evaluere bevillingerne. Hvis momsrefusionen virker uhensigtsmæssigt, skal kravene til ansøgning præciseres. Men for Kristendemokraterne vil det være mere naturligt at udvide momsfritagelsen til også at gælde friskoler.

Hvem ministeren tænker på, når han siger ordningen er blevet misbrugt, får stå hen i det uvisse. Til gengæld er det sikkert, at det fremover bliver de politiske partier frem for klare kriterier, der bestemmer, hvilke civile foreningers arbejde der findes værdige til at modtage offentlig støtte.

Den praksis gør det utroligt svært at tilrettelægge en samfundsgavnlig indsats, der har en rækkevidde ud over et år. Modsat satspuljemidlerne er momsrefusionen nemlig en pålidelig indtægt, som kan indgå i regnskabet. Mens virksomheder og kommuner kan trække momsen fra, spænder VLAK- regeringen ben for de almennyttige foreninger.

Stig Grenov er landsformand for Kristendemokraterne.