Kristendemokraterne: Politikere udstiller jødiske og muslimske forældre som sadister

Sundhedsordførere træder gerne forældrenes rettigheder og ansvar under fode og fjerner forældrenes ret til at videreføre deres religion og kultur til egne børn, skriver Kristendemokraternes landsformand, Stig Grenov

"Denne svada af værdiladede ord fjerner med et trylleslag alle betænkeligheder ved at fratage familierne deres kulturelle identitet. Enhver yderligere dialog er håbløs og problemstillingen mistet af syne."
"Denne svada af værdiladede ord fjerner med et trylleslag alle betænkeligheder ved at fratage familierne deres kulturelle identitet. Enhver yderligere dialog er håbløs og problemstillingen mistet af syne.". Foto: Peter Dahlerup .

”Man bør ikke skære i børn og mennesker generelt uden en lægefaglig begrundelse,” udtaler sundhedsordfører for Liberal Alliance May-Britt Kattrup med opbakning fra Dansk Folkepartis Liselott Blixt. Derfor vil de forbyde omskæring af drengebørn.

Den holdning er ikke bare manglende respekt over for herboende jøder og muslimer. Det er et angreb på FN’s menneskerettighed til at opdrage børn i den kultur og tro, forældrene mener er rigtig.

For med retorik som ”skære i børn”, udstilles jødiske og muslimske forældre indirekte som sadister. Politikerne lægger sig i baghjulet på den almene debat, hvor omskæring betegnes som tortur, børnemishandling, lemlæstelse og tvangsamputation.

Denne svada af værdiladede ord fjerner med et trylleslag alle betænkeligheder ved at fratage familierne deres kulturelle identitet. Enhver yderligere dialog er håbløs og problemstillingen mistet af syne.

De borgerlige tros- og frihedsrettigheder angribes. Modstandernes næste mission bliver at fratage forældre retten til at videreføre egne værdier i opdragelsen. SF’s Kirsten Normann Andersen åbner for eksempel en ladeport af muligheder, når hun siger, at borgerne ”må tilpasse deres religion, så den er i overensstemmelse med det, der normalt er god skik”. For hvad er ”normalt”, og hvem skal definere ”god skik”?

Under paroler som at den ”psykiske omskæring” er langt værre end den fysiske, vil både barnedåb og søndagsskole være under angreb. Kald det ”tvangsdåb” og ”indoktrinering”, og det fjernes under henvisning til, at individet selv skal bestemme ved det fyldte 18. år.

Kristendemokraterne kæmper for, at hverken drenge eller piger skades fysisk. Men lægefagligt set er omskærelse af små drenge faktuelt et meget simpelt indgreb, der ifølge professor, overlæge, dr.med. Troels Munch Jørgensen, Aarhus Universitetshospital, er meget få komplikationer med.

Alle sundhedsstyrelser inklusive den danske erklærer omskæring af drengebørn som værende ikke farligt, når det foretages under lægefaglig kontrol. I århundreder er millioner af drenge omskåret, uden at det er gået ud over den seksuelle lyst. Cirka en tredjedel af Jordens mandlige befolkning er omskåret, og det samme gælder omtrent halvdelen af USA’s mandlige borgere. Og mange sundhedsstyrelser anbefaler direkte omskæring for at forhindre kønssygdomme i at spredes.

Med andre ord har vi at gøre med et lille land med en lille gruppe sundhedsordførere fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og SF, der mener at vide bedre end alle andre. De træder gerne forældrenes rettigheder og ansvar under fode og fjerner forældrenes ret til at videreføre deres religion og kultur til egne børn.

Stig Grenov er landsformand for Kristendemokraterne.