Prøv avisen
Debat

Kristne samfund forbløder, og vore politikere er tavse

Kristne irakere, som er flygtet fra volden i Mosul, holder messe i den nordlige, kurdiske del af landet.

Tvivlsomt, at kristenforfølgelser i Mellemøsten kan løses ved hjælp af dialog med lokale muslimer, mener Søren Harslund

TAK TIL MOGENS KJÆR fra Danmission for kronikken ”Mellemøstens kristne og deres muslimske naboer” i Kristeligt Dagblad den 3. juli.

Vi deltog begge i Folketingets Udenrigsudvalgs åbne høring den 12. november 2014 om kristenforfølgelserne i Mellemøsten, jeg selv som repræsentant for Kristendemokraterne.

Baggrunden for høringen var journalisten Klaus Wivels højaktuelle og veldokumenterede bog ”Den sidste nadver”, en rejse blandt de efterladte kristne i den arabiske verden.

Men selvom de tilstedeværende politikere og eksperter udtrykte stor forståelse for problematikken, lagde Klaus Wivel ikke skjul på sin pessimisme med hensyn til det politiske systems vilje til at lade handling følge ordene.

Mogens Kjærs beskrivelse af kristenforfølgelserne i den arabiske verden svarer ganske til dokumentationen i Klaus Wivels bog, men om Mogens Kjærs bud på en løsning i form af dialog med lokale muslimer kombineret med nødhjælp til de truede kristne samfund, hvorfra hundredtusinder for længst er flygtet, er nok, forekommer mig at være tvivlsomt.

Kendsgerningen er, at stort set samtlige kristne samfund i den arabiske verden i disse år er ved at forbløde på grund af chikane og direkte forfølgelse fra muslimske fanatikere og de lokale myndigheders ligegyldighed over for problemet.

Problemet er så alvorligt, at det kun kan løses eller i det mindste søges løst i en større sammenhæng, i EU- og FN-regi, men mig bekendt gjorde den forrige regering intet for at bringe sagen op i disse fora.

Da det er ved at være sidste udkald for en række ældgamle kristne samfunds fortsatte tilstedeværelse i den arabiske verden, må man sætte sin lid til, at den nye udenrigsminister tilkendegiver at ville tage sagen op i både EU og FN med henblik på en politisk løsning i samarbejde med de lokale arabiske regeringer.

Søren Harslund, forfatter, Sønderdalen 6, Dyssegård