Kulturdirektør: DR udvikler og udvider dækningen af tro og kristendom

Dramaserien ”Herrens veje”, som har premiere næste søndag, vil være med til at aktualisere tro og kristendom for et meget bredt publikum, skriver Tine Smedegaard Andersen, der er kulturdirektør i DR

Dramaserien ”Herrens veje”, som har premiere næste søndag, vil være med til at aktualisere tro og kristendom for et meget bredt publikum i allerbedste sendetid, skriver DR’s kulturdirektør, Tine Smedegaard Andersen.
Dramaserien ”Herrens veje”, som har premiere næste søndag, vil være med til at aktualisere tro og kristendom for et meget bredt publikum i allerbedste sendetid, skriver DR’s kulturdirektør, Tine Smedegaard Andersen. . Foto: Tine Harden/DR.

Danske Kirkers Råd udtrykte i sidste uge bekymring over DR’s dækning af tro og kristendom i et åbent brev, som blev genstand for en del debat. Vi sætter i DR stor pris på dialog om vores programmer, og vi tager selvfølgelig Danske Kirkers Råds bekymring alvorligt. For netop tros- og kristendoms-stoffet er en væsentlig del af vores kultur, kulturarv og værdigrundlag, som binder os sammen som nation. Vi opfatter det derfor som et helt centralt element i DR’s public service-opgave.

Til daglig oplever jeg, at vi har et godt samarbejde med kirker og præster over hele landet, både i forbindelse med den ugentlige livetransmission af Højmessen fra landets kirker på P1, i forbindelse med de 40 gudstjenester på DR K hvert år – og i øvrigt i løbende dialog og samtale. Men noget tyder på, at vi i DR ikke har været gode nok til at kommunikere både de eksisterende tilbud og de planer, vi har for at udvikle stofområdet. Derfor er brevet fra Danske Kirkers Råd blevet en kærkommen lejlighed til at fortælle mere indgående, hvad DR gør og agter at gøre for at dække tro og kristendom.

I kritikken har det lydt, som om vi i DR alene har fokus på at gøre tros- og kirkestoffet bredere. Det er ikke rigtigt, at det er vores fokus. I DR varetager vi formidlingen af den kristne kulturarv med et dobbelt sigte: På den ene side med en stærk faglighed og en vis grad af indforståethed til de danskere, der kender stoffet godt og indgående. På den anden side med perspektiver og virkemidler, der gør tro og kristendom appellerende, relevant og tilgængelig for et bredere udsnit af befolkningen – også dem, der ikke selv aktivt opsøger det. Det er en helt essentiel del af public service-opgaven også at gøre det væsentlige relevant for flere end dem, der kender stoffet i forvejen. Dermed kan vi forhåbentligt bidrage til at forbinde mennesker på tværs af geografiske, kulturelle, økonomiske og sociale skel med det indhold, der angår os alle.

Når Danske Kirkers Råd spørger, hvordan vi i DR på én gang kan lukke programmer om bestemte emner og samtidig hævde, at vi styrker dækningen af dem, så må vi svare, at det er dét, vi gør for løbende at sørge for, at det væsentlige bliver ved med at synes relevant. En stadig udvikling af DR’s programmer er vigtig for at have lytternes og seernes interesse. Eksempelvis lancerer vi på P1 fra årsskiftet et nyt trosprogram, der vil have fokus på personlige erfaringer med tro og åndelighed. Det vil have særligt øje for den kristne troserfaring. Programmet vil være båret af en engageret, vidende og velfunderet vært, der stiller kvalificerede spørgsmål til de medvirkende. Det nye program, som stadig er under udvikling, vil erstatte ”Mennesker og tro”, og det vil i øvrigt være dobbelt så langt. Det nye program har som sigte at nå bredere ud og gøre stoffet tilgængeligt og relevant for flere, men uden at det går ud over hverken kvalitet eller faglighed. P1 har i øvrigt senere i år premiere på en ny serie i otte afsnit, der handler om kristendommen i dag. Også her vil vidende og engagerede værter være bærende.

Transmissionerne fra højmessen på alle søn- og helligdage på P1 og morgenandagt på P2 fortsætter selvfølgelig. Ligesom det ugentlige religions- og historieprogram ”Tidsånd” på P1 har en bedre sendetid end forløberen ”Religionsrapporten”, hvilket har betydet en fordobling af ugentlige lyttere. Det er også værd at fremhæve vores ugentlige program om eksistens, filosofi og etik, ”Supertanker”.

Ser vi på DR’s tv-tilbud, sender DR K gudstjeneste 40 søndage om året foruden de helt store gudstjenester som nytårsgudstjeneste, julegudstjeneste og transmissioner ved særlige anledninger som i søndags, hvor vi sendte bispevielsen direkte fra Maribo Kirke. I forbindelse med Reformationsjubilæet vil vi bredt på DR’s kanaler dække netop Reformationen, blandt andet med temaaften på DR K samt festkoncert og reformationsgudstjeneste på kanalen og på DR 1 ”Dronningens røde tråd” om Reformationen og Dronningens forhold til tro og kirke.

I DR’s store serie ”Historien om Danmark” er troens betydning for Danmarks historie blevet behandlet, og i den kommende sæson vil kristendommens indvirkning på det danske samfund og folk fortsat indgå som en væsentlig del. Næste søndag har vi premiere på dramaserien ”Herrens veje”, der på sin måde vil aktualisere tro og kristendom for et meget bredt publikum i allerbedste sendetid.

I brevet til DR undrede Danske Kirkers Råd sig over, hvordan DR vil sikre, at tro og kristendom vedblivende optræder i sendefladen, uden at det sker tilfældigt og sporadisk. Svaret på det fremgår forhåbentlig her – at vi i DR både har faste, ugentligt tilbagevendende programmer med en fagligt velfunderet redaktion bag, en række markante programsatsninger, og så dækker vi i øvrigt religiøse emner, herunder også kristendom, løbende i de bredere, aktuelle programmer, som for eksempel TV Avisen, P1 Morgen, og P1 Eftermiddag.

Det er vigtigt, at vi derudover også dækker kirke- og kristendomsstoffet som en del af vores aktuelle dækning af væsentlige begivenheder og tendenser i samfundsudviklingen, så det ikke bliver til nichestof. Men vi skærer altså ikke i tros- og kristendomsdækningen andre steder, når vi vælger også at dække stoffet bredere.

Alt dette betyder også, at vi i DR kan imødegå Danske Kirkers Råds bekymring om, at der ikke kan fastholdes vidende og kompetente værter til programmer om tro og kristendom. Vi har allerede flere dygtige medarbejdere tilknyttet programmer på forskellig vis, og når ”Mennesker og tro” ved årsskiftet afløses af et andet fast program på P1 med en vidende og velfunderet vært i studiet, vil Anders Laugesen fortsat være tilknyttet P1.

Det undrede også Danske Kirkers Råd, at tro og kristendom og kirke ikke eksplicit var nævnt i den opprioritering af kulturstoffet, som netop er meldt ud fra DR. Svaret er, at opprioriteringen af kulturstoffet har særligt fokus på litteraturen og kultur i bredere forstand. Men det betyder ikke, at vores fokus på tro og kristendom svækkes. Tværtimod, og som det forhåbentlig fremgår her, står vi over for en periode, hvor vi både udvikler og udvider dækningen af tro og kristendom.

Danske Kirkers Råd og DR har forskellige opgaver og virkemidler, når det gælder at oplyse om tro og kristendom. Jeg tror, vi gensidigt har glæde af at udfordre hinanden. Vi er i hvert fald glade for dialogen om DR’s programmer og er åbne over for, hvordan DR kan gøre dækningen af tros- og kirkestoffet endnu bedre. Jeg håber, at jeg her har givet et lidt bedre indblik i, hvordan vi i DR griber opgaven an med at formidle trosstoffet vedkommende både for de særligt interesserede og for mange andre.

Selv glæder jeg mig til store serier på DR 1 fra næste weekend, ”Herrens Veje” og ”Historien om Danmark”, som vil give masser af anledning til samtale og debat, offentligt og forhåbentlig imellem mennesker privat. Jeg glæder mig til Reformationsjubilæet. Og jeg glæder mig til at fortsætte dialogen om programmer og dækning med lyttere og seere såvel som fagfolk.

Tine Smedegaard Andersen er kulturdirektør i DR.