Prøv avisen

Kvindehandel og prostitution - to sider af samme sag

- Foto: stock.xchng

Hvor længe endnu skal Danmark smykke sig med titlen af Nordens sidste bordel? spørger formand for KFUK's Sociale Arbejde

FLERE AF kandidaterne har op til Europa-Parlamentsvalget den 7. juni sat fokus på prostitution og kvindehandel. Senest kunne man i Kristeligt Dagblad den 19. maj læse et markant udspil fra den radikale spidskandidat, Sofie Carsten Nielsen.

Det er glædeligt, at politikere fra flere forskellige partier tilsyneladende er ved at få øjnene op for, hvor stort et problem organiseret handel med kvinder til prostitution er på verdensplan og i EU. Mange af disse kvinder lever en kummerlig tilværelse, hvor de holdes som slaver af deres bagmænd og dagligt må leve med vold, voldtægt og trusler imod dem selv eller deres familier i hjemlandet.

Dette finder også sted i Danmark, og det er især blevet tydeligt, efter at vore nordiske naboer - Sverige, Norge og senest Island - har forbudt køb af seksuelle ydelser hos prostituerede. I Finland er det forbudt at købe sex hos kvinder, der er handlet til prostitution.

SÅ HVOR VENDER man blikket hen, hvis man er bagmand og gerne vil tjene penge på kvinder til prostitution? Det skal være et sted, hvor risikoen for at blive fanget er lille, og chancen for økonomisk gevinst er stor. Det skal også være et sted, hvor kundegrundlaget er stabilt, ja, måske endda stigende, og derfor også allerhelst et sted, hvor det ikke er forbudt at købe sex.

Vi ved fra politikredse i Nordjylland, at antallet af bordeller med udenlandske kvinder er steget kraftigt, efter at Norge ved årsskiftet indførte sit forbud mod købesex. Hvad fortæller det os? Det mere end antyder, at hverken bagmænd eller kunder har tænkt sig at give op. Bliver købesex ulovligt i et land, flytter man blot aktiviteterne til et naboland.

Spørgsmålet er, hvor længe endnu Danmark skal smykke sig med titlen af Nordens sidste bordel. Eller sagt på en anden måde: Er prostitution en vare, vi som samfund fortsat ønsker at have på hylderne i 2009, efterhånden som vore nabolande gradvist forsøger at fjerne den fra deres hylder?

Og kan man overhovedet gøre noget ved den på alle måder forkastelige og dybt ulovlige handel med kvinder til prostitution uden at kigge på, om det skal være lovligt at købe sex af en prostitueret?

I KFUK's Sociale Arbejde mener vi, baseret på mere end 25 års erfaring i arbejdet med de svageste grupper af prostituerede, at kvindehandel og prostitution er uløseligt forbundne. Så længe det er lovligt at købe sex af en prostitueret i Danmark, lige så længe vil Danmark være et attraktivt marked for bagmændene.

Jo sværere og mere risikobetonet det bliver at operere i udlandet som bagmand, jo mere attraktivt bliver det at gøre det i Danmark.

Birgitte Graakjær Hjort, cand.theol. og ph.d., formand for KFUK's Sociale Arbejde, Thorshavnsgade 2, Århus N