Læsere om imam-uddannelse: Cirkus Christiansborg!

Det mener læserne om imam-uddannelse

Pieces from a keyboard spread out, on white background
Pieces from a keyboard spread out, on white background

En statsfinansieret uddannelse for imamer vil styrke integrationen og kan blive et værn mod rabiate imamer, lyder det fra domprovst Anders Gadegaard og et flertal i folketinget. Men blandt den muslimske del af befolkningen har interessen for en uddannelse i islamisk teologi på landets universiteter, været svær at få øje på. Det skyldes at forslaget er både naivt og himmelråbende uvidende, siger Naser Khader.

En afstemning på hjemmesiden viser foreløbigt, at de fleste er imod ideen. Her er hvad nogle af Kristeligt Dagblads læsere mener om sagen:

Dette er et spørgsmål man ikke kan svare klart ja eller nej til. Man kan kun svare ja på betingelser. Et sådant studium må nemlig have samme kritiske udgangspunk som den eksisterende teologiuddannelse. Korankritik må således være et bærende element, lige som studenterne må læse og forholde sig til de forbudte Sataniske Vers, som senere blev fjernet fra Koranen, skriver Per Erik Rønne i læserdebatten på K.dk

Staten bør ikke finansierer en religiøs uddannelse for imamer, eller præster til andre trossamfund. Hvis de gør det, bør de også finansierer rabbinerskoler og katolske præsters uddannelse og menighedsfakultetet for den sags skyld. Staten finansierer kun statskirkens præsters uddannelse, fordi det er en statskirke, og grundloven forpligter. Kristian-Alberto Lykke Cobos på Facebook.com/kristeligt

Artiklen fortsætter under annoncen

LÆS OGSÅ: Borgmester: Muslimerne har brug for, at nogen taler deres sag

En statsfinansieret uddannelse vil da afholde folk fra at søge en imam-uddannelse i udlandet og/eller sørge for at imamer i det hele taget er uddannet, tilmed efter danske og europæiske standarder. En ung mand (eller kvinde) som er vokset op i Danmark (og selv dem som ikke er) får da en langt mere vestligt sindet tilgang til islam og videnskab end en uuddannet imam, som kommer fra udlandet. Andreas Christian Jensen på Facebook.com/kristeligt

LÆS OGSÅ: Rønn om imam-studie: Fingrene væk!

Når hele tanken om en imam-uddannelse bygger på, at man mistænkeliggør muslimer, så er det da klart at ikke mange muslimer gider deltage i debatten. Johan Gardenkrans på Facebook.com/kristeligt

LÆS OGSÅ: Teologistudiet: Imamuddannelse er en rigtig god ide

Jeg tror viden er nødvendigt, men man kan ikke uddanne sig ud af disse problemer, der er for mange retninger og kulturer iblandet mærkelige holdninger. Ingelise Bjerremann på Facebook.com/kristeligt

Uddannelsen er i mine øjne ikke troværdig. Det der især vækker min modvilje, er at kvinder skal kunne optages. Hvorfor skal staten finansiere en uddannelse som ikke er jobgivende bagefter? Hvor mange ikke troende muslimer vil kunne blive ansat som imamer bagefter? Hvor mange ikke muslimske kvinder vil få ansættelse i en Moske efter endt uddannelse? Mai Janner MacKayzee på Facebook.com/kristeligt

Det ville gavne alle hvis Rabbinere, Imamer og Præster alle skulle uddannes på teologiske fakulteter. Fælleskilderne alene ville gøre det til en ret fantastisk uddannelse. Symbolværdien i at fjerne det kristne monopol ville også gøre meget gavn. Det er dog nok et lidt for stort spring for det religiøse mind-set for tiden. Jakob Steen Madsen på Facebook.com/kristeligt

Måske uddannelsen af præster skulle overgå til kirken alene også den økonomiske side. Jeg finder det egentlig forargeligt, at staten støtter uddannelser i at udøve religion, hvis en trosretning ønsker præster/imamer eller hvad de hedder, bør det være for egen regning og uden tilskud fra staten. Religion er et valg for den enkelte(også at vælge religion fra), det er ikke noget staten skal blandes ind i. Jesper Jepsen på Facebook.com/kristeligt

En begrundelse for er, at det kunne være et værn mod rabiate kræfter, men alligevel: Hvorfor skal lige muslimer have en uddannelse i Danmark for deres religiøse ledere, hvis andre trossamfund ikke skal? Er det, fordi muslimer er dem, vi hører mest til og om? Pia Ring Jonasen på Facebook.com/kristeligt

Uden at tage stilling til om det er en statsopgave at uddanne imamer, så er det sørgeligt, at landets "vise" mænd og kvinder ikke har fundet ud af, at det man har gjort i den danske folkekirke kun har været muligt fordi kirken har været styret politisk og ikke religiøst. Hvordan har man da forestillet sig, at en religion som Islam, der fastholder begreber fra middelalderen skulle kunne ændre sig på et så væsentligt område? Jeg er ikke i tvivl om, at Morten Østergaard & co. også gerne ser en kvindelig pave. Vort tidligere så traditionsbundne folketing bør da vist snart omdøbes til Cirkus Christiansborg! Bjarnman i læserdebatten på K.dk

Kommentarerne er hentet fra Kristeligt Dagblads læserdebat på K.dk og på Kristeligt Dagblads Facebook-side. Du kan selv deltage i debatten på www.k.dk/laeserdebat og på www.facebook.com/kristeligt