Prøv avisen
Kanten

Lad os forlade 00’erne

Skal vi ikke alle sammen forlade 2000’erne? Et årtidefineret ved terrorangreb og finanskrise; de to begivenheder, som herhjemme udløste henholdsvis identitetspolitisk og økonomisk fundamentalisme, skriver Thomas Aastrup Rømer i kanten

Skal vi ikke alle sammen forlade 2000’erne? Årtiet var jo først og fremmest defineret ved terrorangreb og finanskrise, de to begiven- heder, som herhjemme udløste henholdsvis identitetspolitisk og økonomisk fundamentalisme. Dermed satte man stop for de glade 1990’ere, som var præget af fri europæisk optimisme efter Østblokkens fald.

Horisonten fra 2000’ernes terrorangreb og finanskrise bæres stadig frem af landets aviser:

Berlingske er puppe for videreførelse af terror-horisonten. Avisen er en slags Tidehvervs- tidende.

Det er sådan noget med, at modernitet og oplysning er roden til alt ondt, at man skal blive jorden tro, at mennesket er egoistisk, og at Danmark er en form for partikularistisk sammenhængskraft, som kan defineres ved Martin Luther, mens ”udlændinge” nærmest kommer fra en fremmed planet. Nogle gange træder disse idéer sammen med interessen for den ekstremt liberalistiske filosof Ayn Rand, som også var imod europæisk oplysning. Dermed havner vi i 2001-regeringens samlede horisont. En horisont, vi stadigvæk bebor, nu blot som ”maskinrummet”.

Horisonten fra finanskrisen bæres frem af Politiken, som man kan kalde for Konkurrencestatstidende.

Konkurrencestatsteorien bygger på en vild antihumanisme, selvom avisen tror det modsatte. Bladets journalister betoner igen og igen, at denne teori er ”et vilkår”.

Dagbladet Information agerer som en del af samme antihumanistisk bevægelse, når man anklager intellektuelle humanister for populisme. Men o.k., avisens nye chefredaktør, Rune Lykkeberg, kommer jo også fra Konkurrencestatstidende.

Under disse processer finder man et pædagogisk spor. Her kører 2000’ernes læringsrevolutionære forskydninger som en form for organisatorisk motor, der sørger for, at antidannelsen hele tiden opretholdes og forstærkes.

Skolereformen er en form for forening af 2000’ernes bevægelser, hvor hele det læringsrevolutionære vokabular kører uafbrudt i omegnen.

Men hvorfor dog indrette vores samfund efter det? Hvorfor skal 2000’ernes dårligdomme gå ud over de små pus, som ligger der så sødt og pludrer i 2016’s barnevogne? De skulle jo gerne blive danske verdensborgere, det vil sige hverken makke ret efter EU-systemets dybe antifolkelighed eller efter en eller anden smart Visible Learning-konsulent i en nyreligiøs kommune.

Babyerne skulle jo, når de vokser op, gerne møde danske, nordiske og europæiske medborgere i en fri, vidende og opmærksom åbenhjertighed under lighedens forudsætning.