Prøv avisen
Debat

Lær af historien og forbyd atomvåben

Arkivbillede fra atombomben over Nagasaki i august 1945. Foto: Reuters

Det er svært at se, hvordan man vil arbejde for at afskaffe atomvåben uden først at etablere et forbud mod denne dødsensfarlige våbentype, skriver Enhedslistens Christian Juhl

Den 6. og den 9. august var 70-årsdagene for, at USA sprængte sine to atombomber over Hiroshima og Nagasaki i Japan.

I maj i år afsluttede FN i New York konferencen omtraktaten om ikke-spredning af atomvåben. Det er den eneste bindende aftale om ikke-spredning og atom-nedrustning. Aftalen er fra 1970. I 2003 meldte Indien, Pakistan, Israel og Nordkorea sig ud af den. Der findes i øjeblik-ket 16.000 atomvåben i verden.

I løbet af den fire uger lange konference har et stort flertal af lande og en række humanitære organisationer udtrykt utilfredshed med, at atomvåbenlandene ikke vil forpligte sig til at tage konkrete skridt for atomnedrustning. Det er skuffende, at det ikke kan ske.

Men det er opmuntrende, at der trods alt er 100 lande, som tilslutter sig et løfte om at arbejde for at forbyde atomvåben, igangsat af International Campaign for Abolition of Nuclear Weapons (ICAN).

Det er trist, at Danmark ikke er med i denne store gruppe af lande. Den danske regering føler sig mere forpligtet til at gå i takt i Nato end til at stille sig klart bag et krav om at afskaffe atomvåben.

Det er svært at se, hvordan man vil arbejde for at afskaffe atomvåben uden først at etablere et forbud mod denne dødsensfarlige våbentype.

Nato-landene, og herunder Danmark, støtter i ord målet om en verden fri for atomvåben, men så længe den slags våben findes, vil atomvåben være en del af Natos sikkerhedsgaranti.

Den danske regering må sætte sig i spidsen for en global indsats for forbud mod atomvåben i stedet for alene at traske i Natos fodspor. Der er ingen modsætning mellem at være tilsluttet Nato og tage selvstændige initiativer.

Desuden bør regeringen være drivende kraft i at sikre en konference om Mellemøsten uden masseødelæggelsesvåben. Med de mange kriser rundt i verden er der mere end nogensinde brug for et forbud mod atomvåben.

Christian Juhl er medlem af Folketinget for Enhedslisten

Andre læser lige nu