Leder af Sct. Nicolai Tjenesten: Ensomhed er vores største udfordring

Ensomhed er et stigende sundhedsproblem, som kan medføre tidlig dødelighed, advarer forskere i et nyt amerikansk studie. Vi skal blive bedre til at lytte til hinanden – også selvom det er kedeligt, siger leder af Sct. Nicolai Tjenesten Stine Lene Hansen

”Ensomheden er blevet en udfordring, som ikke behandles,” siger præst og leder af Sct. Nicolai Tjenesten, Stine Lene Hansen. – Privatfoto.
”Ensomheden er blevet en udfordring, som ikke behandles,” siger præst og leder af Sct. Nicolai Tjenesten, Stine Lene Hansen. – Privatfoto.

Forskerne bag ny amerikansk undersøgelse advarer om, at ensomhed kan være en større trussel mod folkesundheden. Oplever I også herhjemme, at ensomheden er et stigende problem?

”Ja, vi har et stigende antal henvendelser, og vi betragter ensomheden som den største udfordring netop nu. Men samtidig er vores rådgivningslinjers formål at hjælpe med kriser og specifikke problemer. Derfor oplever vi ofte akuthenvendelser, som er meget dramatiske, men ofte viser det sig, at bag al den dramatik ligger der egentlig en mindre dramatisk, men kæmpestor ensomhed. Ensomheden er blevet en udfordring, som ikke behandles, og det er en af årsagerne til, at vi ser en stigning i henvendelser.

Oplever I, folk forsøger at overdramatisere deres ensomhed for at blive hørt?

”Ja, den ensomme bruger det som en adgangsbillet. For hvis du benytter dig af forskellige rådgivningslinjer, så skal du have et konkret problem. Og hvis ikke du har et problem ud over din ensomhed, er det svært at blive hørt.”

Hvem er det, som henvender sig til jer vedrørende ensomhed?

”Det er hovedsageligt mennesker, som oplever at være opgivet af systemet – som kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, kronisk syge og andre. Og hvis man er opgivet, så er man også den type, som hjemmeplejen ikke har tid til at snakke med, og som de sociale, psykiatriske og psykologiske institutioner i Danmark ikke bruger energi på. Hvis man ikke passer ind på en arbejdsplads, så passer man ofte heller ikke ind i familien, og på den måde bider problemet sig selv i halen.”

Hvad er det typisk, som folk ringer ind omkring?

"De ringer for eksempel for at sige godmorgen og fortælle, hvad de skal lave i løbet af dagen. Mange har et behov for bare at snakke om det, der optager dem. Det kunne være én, som er meget optaget af fodbold – eller én, som er optaget af sine børnebørn. Det er emner, som ville være naturlige at tale om med sine venner, kollegaer eller familie. Men de har ingen at tale med det om.”

Hvorfor tror du, at så mange går rundt og er ensomme?

"Fordi vi skal være interessante og ikke være interesserede. Vi synes ofte, det er kedeligt at høre om andres hverdag. Det vigtige er at kunne fortælle om det dramatiske – det er spændende. Læg mærke til de dialoger, vi har: De handler om selv at få taleret, det er meget sjældent, at folk vitterligt viser en nysgerrighed i andre. Der er sket en forvridning af, hvordan vi samtaler i samfundet. Vi har ikke engang den høflighed at vise interesse. Hvis der sker en ulykke, er vi alle sammen hurtige til at hjælpe, til at ringe 122 og gøre noget, men det er meget sjældent, at vi som mennesker blot er nysgerrige på hinanden.

Vi burde i stedet forsøge at gøre os selv interesserede i stedet for at gøre os interessante. Og selvom det er en meget stor floskel og efterhånden meget irriterende at høre på, så spiller de sociale medier også en stor rolle. Vi skal ikke være blinde for Facebook og Instagrams indvirkning: Det skaber ensomhed, at der altid er nogen, som altid laver den pæne avokadomad, mens jeg kun har er en kedelig leverpostejmad.”

Skal vi blive bedre til at tale om ensomhed?

"Det handler i bund og grund om, at vi gør op med ensomhed, og at vi handler os ud af den. Selvfølgelig skal vi tale om det i medierne. Men det handler mest om, hvad vi gør ude i virkeligheden, når vi møder hinanden. For vi kender alle sammen nogen, som er ensomme.”