Lektorer: Vores artikel fremstilles groft og misvisende

Vi konkluderer ingen steder og på ingen måder, at ”moralsk afstandtagen til terror er racisme”. Tværtimod skriver vi gentagne gange i vores artikel, at terrorhandlingen og mordene er ubestrideligt fordømmelige, skriver Michael Nebeling og Mons Bissenbakker

I fredags den 11. juni kunne man læse i ugens debat af Kristian Østergaard, at lektorerne Michael Nebeling Petersen og Mons Bissenbakker i artiklen ”Sorgens hvide telt” – med udgangspunkt i terroristen Omar El-Husseins død og begravelse – når frem til, ”at moralsk afstandtagen til terror er racisme”. Dette er en grov og misvisende fremstilling, som er langt fra artiklens konklusion.

I vores artikel ”The White Tent of Grief”, som er udgivet i det internationalt anerkendte og fagfællebedømte tidskrift Social and Cultural Geographies, skriver vi om de måder, hvorpå medierne dækkede de personer, som sørgede over El-Husseins død.

Artiklen omhandler således ikke terror eller den moralske og politiske stillingtagen til terror. Den undersøger de meget forskelligartede måder, de offentlige sorghandlinger (så som blomsternedlæggelse) blev forstået og dækket på af medier. Vi nævner ingen steder El-Husseins begravelse.

Vi konkluderer ingen steder og på ingen måder, at ”moralsk afstandtagen til terror er racisme”. Tværtimod skriver vi gentagne gange i vores artikel, at terrorhandlingen og mordene er ubestrideligt fordømmelige, og at vores studie ikke søger at undskylde hans indiskutabelt urimelige handlinger. Der kan ikke være nogen tvivl om, at vi finder terror og terroristiske handlinger moralsk forkerte.

Kristian Østergaard baserer øjensynligt alene sin fejlkarakteristik af vores forskning på en kronik i Berlingske den 10. juni, hvor Rune Selsing skriver, at vores konklusion er, at ”Danskernes fordømmelse af blomsterne handler om racisme og ikke om terroristens handlinger”.

Rune Selsings kronik er altså i sig selv en fejllæsning og misrepræsentation af vores artikel (som handler om mediedækning og ikke danskernes holdninger), dens formål og konklusion. Kristian Østergaard forvrænger og fejllæser således Rune Selsings allerede forvrængede fremstilling af vores konklusion. Resultatet er grundlæggende forkert og miskrediterende fremstilling af vores forskning.

Michael Nebeling er ph.d., lektor ved center for køn, seksualitet og forskellighed på Københavns Universitet. Mons Bissenbakker er ph.d., lektor ved institut for nordiske studier og sprogvidenskab på Københavns Universitet.