Prøv avisen
Debat

Livet er mere end valgfrihed: Nej til aktiv dødshjælp

"Livet er mere end valgfrihed, og derfor er min klare holdning, at aktiv dødshjælp ikke skal være en del af den danske sundhedsindsats," siger Esben Lunde Larsen. Foto: Jeppe Bj

Aktiv dødshjælp ikke skal være en del af den danske sundhedsindsats, skriver Esben Lunde Larsen (V)

DEBATTEN ER endnu en gang blusset op om aktiv dødshjælp. Et af argumenterne er, at smertelindringen, den såkaldte palliation, ikke skulle være tilstrækkelig, og mennesker derfor lider for eksempel i forbindelse med livets afslutning.

Et andet af argumenterne er, at vi som frie individer skal have valgfrihed og selv bestemme over livet. Sidstnævnte skulle være en særlig liberal opfattelse.

Det sidste først. Det er ikke liberal tænkning, at man har valgfrihed til alt, og at man har beslutnings- og handleret over alt i sit liv. Essensen af liberal tænkning er ikke, at man kan gøre, hvad man vil, når man vil og over for hvem, man vil. Essensen af liberal tænkning er at være fri til at handle, men altid i sammenhæng med den næste og det fællesskab, man indgår i.

Det er heller ikke sådan, at vi som samfund tillader den enkelte at kunne gøre alt med sig selv, blot fordi man kan. Masser af individuelle forhold er reguleret blandt andet af hensyn til den enkeltes mulighed for at indgå i det fælles samfund. Eksempelvis har vi en navnelov, der forhindrer, at folk navngiver deres børn med besynderlige navne. Vi har undervisningspligt, så et barn i Danmark skal undervises.

Man kan ikke skade sig selv, uden at samfundet griber ind. Man kan ikke blotte sig på offentlige pladser, blot fordi man har lyst til det, uden at politiet griber ind. Man kan ikke køre med den hastighed, man selv finder mest korrekt. Man kan ikke forsøge at begå selvmord, uden at samfundet griber ind.

I DANMARK HAR VI i århundreder skattet livet. Ja, livet som værdi. Og netop derfor er livet langt mere end valgfrihed. Livet har værdi i sig selv. Det står over religiøs og politisk betragtning. Derfor aflægger læger løfte om at redde liv. Derfor straffes mennesker for at tage liv. Sådan skal det fortsat være!

Dernæst til det første. Skal vi så debattere forholdet omkring smertelindring - palliation? Ja, men med henblik på at forbedre den. Ikke med henblik på at lade den føre til aktiv dødshjælp.

På de danske sygehuse, plejehjem og hospicer foregår der smertelindring hver dag. Det kan helt sikkert blive bedre, og derfor skal vi lære af dem, der klarer det bedst, ligesom vi som samfund kan forske mere i palliation. Men smertelindring er netop et udtryk for et menneske- og samfundssyn, hvor man værdsætter livet og vil give det bedst mulig ramme i en svær tid.

Derudover er det også væsentligt at fokusere på det store etiske dilemma, som aktiv dødshjælp fører til blandt pårørende og behandlere.

Det er sin sag at medvirke til at afslutte et liv. Både for den, der lider - og kan føle et pres for at afslutte lidelsen af hensyn til de pårørende. Og for de pårørende, der skal tage del i en beslutning, de er inderligt imod.

Livet er mere end valgfrihed, og derfor er min klare holdning, at aktiv dødshjælp ikke skal være en del af den danske sundhedsindsats.

Esben Lunde Larsen (V) er medlem af Folketinget og formand for Anker Fjord Hospice