Prøv avisen

Livskvalitet. Hospice-filosofi inspirerer til værdig afslutning

Der skal skabes rammer, som giver de bedst mulige forudsætninger for livskvalitet og selvværd, både for mennesker med livstruende sygdom og for de pårørende, skriver formand for Hospice Forum Danmark Tove Videbæk.

Det er nødvendigt, at den lindrende pleje som dækker både fysisk, psykisk, social og åndelig indsats løbende suppleres med relevant efteruddannelse, skriver formand for Hospice Forum Danmark Tove Videbæk

Det smerter Birgitte Baadegaard, at han skulle ende sine dage på en så uværdig måde. Sådan lød det i en artikel i Kristeligt Dagblad den 23. februar om Birgitte Baadegaards fars død. Hun nævner blandt andet, at hun følte, at hun og hendes familie var til gene der var ikke tid eller overskud til omsorgsfulde samtaler eller kærlig pleje. Og han kommer stort set aldrig ud af sengen. Det gjorde mig virkelig ondt at læse.

LÆS OGSÅ: Dét fortryder døende

Men ifølge en ny rapport fra Ældrekommissionen skulle den slags oplevelser være fortid. Her lyder anbefalingerne nemlig, at man skal imødekomme de ældres ønsker til livets afslutning. Den døende bør ikke være alene, hvis vedkommende ikke ønsker det. Og der bør være en afrunding på dødsfaldet af hensyn til de andre beboere, pårørende og medarbejdere.

På hospicer rundt om i Danmark praktiserer man hver eneste dag disse principper, og her er der megen inspiration at hente. Den moderne hospicefilosofi blev grundlagt af den engelske sygeplejerske, læge og social-rådgiver Dame Cicely Saunders i 1967 i England.

Et af hendes principper er, at omsorg og pleje kan bidrage til at gøre menneskets sidste tid til en positiv del af livsforløbet, så den døende og dennes pårørende oplever en helhedsorienteret indsats, præget af åbenhed, betingelsesløs accept og bekræftelse af den syges værdi som menneske.

Hvis man henter inspiration i disse principper, kan der skabes rammer, som giver de bedst mulige forudsætninger for livskvalitet og selvværd, både for mennesker med livstruende sygdom og for de pårørende.

Ældrekommissionens rapport slutter med, at medarbejdernes kompetencer inden for den palliative pleje skal fastholdes og videreudvikles.

Det må vi som hospicebevægelse sige et stort ja til. Det er i høj grad nødvendigt, at den lindrende pleje som dækker både fysisk, psykisk, social og åndelig indsats løbende suppleres med relevant efteruddannelse.

Ældrekommissionens anbefalinger drejer sig hovedsageligt om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem, men principperne i disse anbefalinger ville til stor glæde for både patienter og pårørende kunne overføres til pleje af ældre og døende på sygehuse.

Det gælder også, når Ældrekommissionen slår fast, at der bør skabes rum og plads til frivillige, og at samarbejdet mellem medarbejderne, de frivillige og de frivillige organisationer bør understøttes med en frivilligkoordinator.

I Hospice Forum Danmark er vi netop i gang med et etårigt nordisk projekt i samarbejde med frivilligkoordinatorer fra danske hospicer, Aflastningstjenesten i Esbjerg, palliative specialister fra Norge og Sverige, samt Dansk Røde Kors Vågetjeneste.

Her lægges især vægt på at understøtte de frivillige med træning og coaching, så de føler sig kvalificerede til opgaven. Det vil være til glæde både for mennesker med livstruende sygdomme, de pårørende, medarbejderne og de frivillige selv.