Lokal klimapolitik. Tjek din kandidat før kommunevalget

-- Kommunerne spiller en afgørende rolle, når Danmarks reduktioner i drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringer skal føres ud i livet, skriver Kim Raben og Ida Auken fra SF

Kommunerne spiller en stor rolle i forhold til klimaspørgsmål. -- Foto: stock.xchng

KLIMA, ER DET IKKE NOGET, som Christiansborgpolitikerne må tage sig af? I en tid, hvor det hele handler om topmøder, som præsident Obama måske eller måske ikke deltager i, er det nemt at tro, at miljøet intet har med kommunalpolitik at gøre. Men intet kunne være mere forkert.
Selvfølgelig er basal velfærd, børneinstitutioner og vedligeholdelse af skoler vigtige emner. Men på mange områder ligger bolden hos de lokale politikere, når Danmarks klimapolitik skal have et løft fremad.
Lad os give et par eksempler på, hvordan kommunerne kan være med til at reducere Danmarks CO2-udledninger.

Anlægsrammen er fra 2010 ophævet, og der er afsat fem milliarder kroner mere til anlægsinvesteringer i kommunerne. Det giver mulighed for at gennemføre økonomisk fornuftige energibesparende forbedringer af skoler, børnehaver og andre kommunale bygninger. Til stor glæde for børns og voksnes indeklima.
Energiforbruget i kommunerne kan også reduceres ved at stille krav om, at nybyggeri som minimum er lavenergiklasse 1 (50 procent under gældende krav), også ved salg af kommunalt ejede arealer til privat bybebyggelse.

Kommunerne kan stille krav om, at elselskaberne reducerer CO2-udledningen ved at købe reelle grønne strømprodukter. Kommunerne kan integrere deres indkøbspolitik på varer, byggeri, transport og serviceydelser med deres miljø- og energipolitik. Og de kan stille miljøkrav til den kollektive trafik, den kommunale vognpark og taxakørslen. Varmeplaner kan revideres, fjernvarmen udbygges og brugen af jordvarmepumper udbredes.

Dertil kommer, at kommunerne bør etablere nye grønne områder, som kan modtage og forsinke regnvand under ekstremt vejr og dermed aflaste kloaksystemet. Lokalpolitikerne skal også finde nye måder at håndtere den jord- og grundvandsforurening, der følger af mere våde vintre og mere tørre somre.

Endelig skal kommunerne skabe sammenhæng mellem naturområder, så dyre- og plantearter kan sprede sig frit og modstå det hårde pres, som Danmarks natur er udsat for under et ændret klima og pres fra landbruget.

Det er altså ikke lige meget, hvilken klimapolitik der føres lokalt, og viljen er ikke til stede i alle partier. Derfor spørg din lokale kandidat om hans eller hendes klimapolitik, inden du sætter dit kryds den 17. november.

For kommunerne spiller en afgørende rolle, når Danmarks reduktioner i drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringer skal føres ud i livet.

Kim Raben (SF) er byrådskandidat i Roskilde, og Ida Auken er MF ogmiljøordfører i SF