Prøv avisen

Mærkelig modstand imod kvinderettigheder

Estrela-rapporten, som sikrer rettigheder til europæiske kvinder, blev for nyligt nedstemt. Det er trist, mener Liv Holm Andernsen og Sissel Kvist. Foto: Iris.

Hvorfor støtter danske medlemmer af Europa-Parlamentet ikke kvinders rettigheder?

FOR NYLIG stemte Europa-Parlamentet om den såkaldte Estrela-rapport, opkaldt efter det portugisiske, socialdemokratiske medlem, som var rapporteur på forslaget. Man stemte nej.

Det er trist, fordi rapporten omhandler seksuelle og reproduktive rettigheder og sundhed for Europas kvinder og mænd og således er Europa-Parlamentets anbefalinger til Kommissionen og medlemslandene.

Rapporten anbefaler blandt andet, at alle kvinder får mulighed for abort under sikre forhold og adgang til prævention, og at alle unge tilbydes seksualundervisning. Disse ting er jo i ret vid udstrækning til stede i Danmark og bakkes i ret vid udstrækning op politisk og af befolkningen i Danmark og er på sin vis noget, der tages for givet i Danmark. Derfor kan det jo vitterlig også undre, at der er danske medlemmer af Europa-Parlamentet, som stemte imod forslaget. Men det var der altså.

LÆS OGSÅ: Pakistansk skolepige får EUs menneskerettighedspris

Til første afstemning stemte både De Konservatives medlem, Bendt Bendtsen, de to medlemmer valgt for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt og Anna Rosbach, samt to af Venstres medlemmer af Parlamentet, Jens Rohde og Morten Løkkegaard, imod.

Til anden afstemning var de to Venstre medlemmer, som sidder i Europa-Parlamentets liberale gruppe, heldigvis kommet til fornuft, mens DFs to medlemmer, Messerschmidt og Rosbach, fortsat stemte imod, og De Konservatives medlem Bendt Bendtsen stemte blankt.

Deres manglende opbakning til rapporten er både uforståelig og chokerende for os. Ingen af de overstående har ytret modstand om emnet i en dansk kontekst, og det kan derfor kun opfattes, som om man ligger under for konservativ og religiøs pression.

Vi forstår simpelthen ikke, hvorfor man ellers ikke vil støtte opfordringen om at sikre alle Europas kvinder helt basale rettigheder.

Derfor føler vi også stor trang til, især i betragtning af det nærtstående europa-parlamentsvalg i 2014, at citere Corinne Lepage, fransk medlem af Europa-Parlamentet og siddende i vores egen liberale gruppe, ALDE, som på Twitter skrev: Jeg vil gerne opfordre alle kvinder til at kigge på, hvem der stemmer hvad til deres rettigheder.

Og vi vil gå længere, vi vil opfordre mænd til det samme. Nemlig at stemme for et progressivt, moderne Europa. En stemme, som ikke begrænser mulighederne.

Liv Holm Andersen er medlem af Folketinget og ligestillingsordfører i Radikale Venstre, og Sissel Kvist er kandidat til Europa-Parlamentet for Radikale Venstre