Mærkelig Vartov-konference. Da Darwin blev en del af klimadebatten

MAN KAN I Kristeligt Dagblad den 3. december læse om den noget mærkværdige konference, der blev holdt i Vartov den 30. november under titlen "Arternes oprindelse og bevarelse". Det var et i sin rene form kreationistisk arrangement, hvor der ikke blev sat spørgsmålstegn ved skabelsen, men hvor man med selvfølgelighed snakkede om Guds skaberværk og trak på skuldrene ad naturvidenskabens syn på den sag. Jeg deltog som den vistnok eneste ikke-troende, og jeg var samtidig den eneste, der talte videnskabens sag og forsvarede evolutionsteorien over for dette religiøse angreb. Det nævnes dog ikke i artiklen, at der rent faktisk var én person, der stillede kritiske spørgsmål. Jeg stiller mig selv tvivlende over for, om det lykkedes – dels fordi publikum generelt var overbevist om den bibelske sandhed, dels fordi mængden af misinformation var så stor, at jeg umuligt kunne svare på det hele. Det gav dog ophav til en masse diskussioner i pauserne, hvor de fremmødte meget gerne ville høre, hvad evolution egentlig går ud på.

Det er sigende, at arrangørerne som eksperter om evolution havde hidkaldt kreationisten Peter Øhrstrøm, der gennemgik Darwins liv, teologen Jakob Wolf, der snakkede om intelligent design som fænomenologisk begreb – og så den norske, kreationistiske fysiker Peder Tyvand.

Tyvand skulle være den videnskabelige ekspert på området, men hans præsentation var endnu en omgang usammenhængende propaganda, der byggede på hans egne private definitioner og manglede enhver form for evidens. Noget, vi ellers sætter højt inden for naturvidenskaberne. Det skal siges, at det ikke kun var mig, der var meget kritisk over for Tyvand.

Selv efter at have deltaget i dette ni timer lange arrangement om Darwin og klimaet forstår jeg stadig ikke den sammenhæng, arrangørerne vel ønskede at vise. Der var delte meninger om, hvorvidt det nye rige var lige rundt om hjørnet, hvilket vel må betyde, at vi lige så godt kan lade stå til?

Der var også lidt uenighed omkring Jordens alder – er den cirka 6000 eller fire en halv milliarder år? Jeg hørte en masse misinformation om evolution, og jeg fik desværre bekræftet mine bange anelser om, at der findes en del mennesker, der desværre ikke ved noget om evolution, men som stadigvæk har ansvaret for at undervise børn og unge i emnet. Det er en skam.

Stinus Lindgreen,
ph.d.-studerende i bioinformatik,
Lyngby Kirkestræde 6 A, Kongens Lyngby