Må et demokratisk samfund tage hævn? Læs denne kronik fra år 1945

Frem mod Kristeligt Dagblads 125-årsjubilæum den 1. oktober bringer vi en række historiske kronikker. Den første kronik i serien er skrevet af landsretssagfører Rudolf Prytz om retsopgøret og blev bragt i Kristeligt Dagblad den 23. maj 1945

"Folket forlanger Hævn, og det vil sige Dødsstraf for mange af de strafskyldige. Hævnen skal ramme alle de skyldige, høj som lav — i Modsætning til hvad der skete efter den første Verdenskrig; og det er ligegyldigt, om de skyldige har tysk eller dansk Indfødsret. Der er noget sundt og godt i denne store Interesse," skrev landsretssagfører Rudolf Prytz i Kristeligt Dagblad i år 1945. På billedet ses Frihedskæmpere med opsamlede stikkere og værnemagere på vej til københavns Domhus den 5. maj samme år. Foto: Sven Gjørling/Ritzau Scanpix

Mand og Mand imellem har der længe været en vældig Interesse for det kommende Opgør med vore Landsforrædere og de mange andre, der har svigtet Danmark i disse Aar. Folket forlanger Hævn, og det vil sige Dødsstraf for mange af de strafskyldige.