Magt bliver aldrig mæt: Erfaringerne fra stiftsråd skræmmer i forhold til kirkeråd

Lad fortsat folkekirkens økonomiske og administrative magt ligge hos menighedsrådene

Ole Petersen, præst ved den lukningstruede Aalholm Kirke i København, advarer om at tage et eventuelt kirkeråd særdeles alvorligt, hvis man ønsker at bevare nærdemokratiet i folkekirken. På billedet ses Aalholm Kirke.
Ole Petersen, præst ved den lukningstruede Aalholm Kirke i København, advarer om at tage et eventuelt kirkeråd særdeles alvorligt, hvis man ønsker at bevare nærdemokratiet i folkekirken. På billedet ses Aalholm Kirke. Foto: Nils Meilvang

TORSTEN JOHANNESEN tager lørdag den 24. august her i Kristeligt Dagblad til genmæle mod Tine Lindhardts og Ester Larsens advarsel mod et kirkeråd her i avisen den 22. august.

Nu skal man altid være forsigtig med at blande sig i andres diskussion, og jeg er også overbevist om, at både biskoppen over Fyens Stift og formanden for Fyens Stiftsråd sagtens kan svare for sig, men når Torsten Johannesen bagatelliserer, at magt ikke vil have mere magt, så må jeg som præst ved den lukningstruede Aalholm Kirke i København advare alle om at tage et eventuelt kirkeråd særdeles alvorligt, hvis man altså ønsker at bevare nærdemokratiet i folkekirken.

LÆS OGSÅ: Kommentar om kirkeråd fra biskop og formand er beskæmmende og lidt for smart

I Aalholm Sogn har vi oplevet, hvor ubehageligt det er, når et kirkeligt råd tiltager sig en magt, som det efter vores mening bestemt ikke har, og udpeger en række kirker til lukning, heriblandt Aalholm Kirke, og hvor sognet også ønskes nedlagt. Herved opløser man reelt et både økonomisk og medlemsmæssigt fint fungerende folkekirkefællesskab, for ekempel har vi i Aalholm en af Københavns højeste medlemsprocenter.

I ministeriets egne bemærkninger til lovforslaget fra 2007 om oprettelse af stiftsråd står der ellers i blandt andet afsnit tre, at et stiftsråd ikke skal fremstå som et overmenighedsråd eller skabe tvivl om kompetencefordeling i stiftet. Men denne og tilsvarende forbehold i bemærkningerne til lovforslaget har de kirkelige ledere i København enten glemt eller bevidst tilsidesat i den nævnte sag. Selvfølgelig har Aalholm Sogns Menighedsråd igennem snart tre år protesteret mod den beslutning, som Københavns Stiftsråd har truffet.

Når det kan gå så galt i stiftsrådssammenhæng, er det så ikke virkelig nødvendigt at gøre opmærksom på, hvad der kan komme til at ske i et kirkeråd, der ønskes udpeget ved indirekte valg, og som derfor alt for let kan komme til at fremstå ret så elitært?

Allerede ved fødslen af folkekirken anså Grundtvig det for en ulykke, hvis kirken blev selvstyrende, for han var sikker på, at kirken dermed nødvendigvis ville blive politiserende og splittende! Lad fortsat folkekirkens økonomiske og administrative magt ligge hos menighedsrådene!

Ole Petersen, sognepræst, Engdraget 45, Valby