Magtesløshed med torn

”For at jeg ikke skulle blive hovmodig af de overmåde store åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet.”

Paulus' Andet Brev til Korintherne 12, 7a

Hverken små eller store ord er hjælpsomme i visse livssituationer. Mørket inden i os kan tykne. Livslysten kan vride og vånde sig. Da hjælper ord ikke stort. Et livsløb kan i perioder, af flere årsager, hakke i en gråmeleret trummerum.

Mine tanker går ofte til mennesker, der lever med en livslidelse eller en anden alvorlig sygdom. I de tunge sygdomsfaser, kortere eller længere, gennemfører den enkelte måske store forhandlinger med sig selv. Og med Gud. Håbet, længslen og troen sættes på prøve.

Apostlen Paulus fik ”en torn i kødet”. Der har været spekuleret meget over denne torns art eller beskaffenhed. Han har bedt tre gange om at blive befriet for denne smerte, som tornen har udløst. Tre gange har han fået nej. Men i tillæg kommer også dette: Tre gange er han blevet velsignet.

Paulus vidste, at hver gang Gud tager, giver han mere, end han tager. Noget kan umiddelbart lyde voldsomt ubarmhjertigt, men i dybere eller videre forstand er det ikke altid sådan. Paulus vidste for sin del, at Gud ikke automatisk svarer ja til alt, hvad han bad om. For svarer Gud ja til alle vores bønner, ville han være en ubarmhjertig Gud.

Oplever et menneske Guds kraft og styrke gennem særlige tildragelser eller åbenbaringer? Måske endda gennem overmåde åbenbaringer, som ordet benævner det?

Paulus svarer her på visse overåndelige menneskers udfordrende påstande. Han kan selv henvise til ganske forbløffende åbenbaringer, men det giver ham ikke anledning til at rose sig selv. Selvrosende praleri hører sig ikke til.

Men på grund af andres angreb på hans sendelse og tjeneste som apostel ser han sig nødsaget til at fortælle om sin åbenbaring. Den er nemlig forbundet med yderligere en oplevelse, tornen i kødet.

Paulus forstår, at i kristenlivet går den store nåde og den store gave ofte hånd i hånd med stor lidelse.

Jørn Henrik Olsen er forfatter, teolog, ph.d.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.