Kjærsgaard: Vi skal turde sige, at kristendom er bedre end islam

Man kan ikke lave politik på ryggen af Jesus, for kristendommen er et spørgsmål om den personlige kontakt mellem Gud og menneske, mener folketingsmedlem Pia Kjærsgaard (DF)

Der, hvor kæden falder af i Det Konservative Folkepartis lidt ubehjælpsomme forsøg på at fremhæve kristendommens fordele frem for islam, er, når man vil forsøge at lave politik på ryggen af Jesus, mener Pia Kjærsgaard.
Der, hvor kæden falder af i Det Konservative Folkepartis lidt ubehjælpsomme forsøg på at fremhæve kristendommens fordele frem for islam, er, når man vil forsøge at lave politik på ryggen af Jesus, mener Pia Kjærsgaard.

Knap 80 procent af den danske befolkning er medlemmer af folkekirken. Kristendommen har dannet rammen om danskernes liv i mere end 1000 år. Julen, påsken og pinsen er kristne helligdage. Ja, hele den måde, vort samfund er indrettet på, er præget af kristendommen, så ja, selvfølgelig er kristendommen bedre end islam.

Og det undrer mig egentlig, at det overhovedet kan vække så stor opstandelse, at De Konservatives politiske ordfører, Mai Mercado, gav udtryk for det i påsken. For det er jo indlysende.

Ser man på den del af verden, der er præget af kristendommen - Vesteuropa og Syd- og Nordamerika - og sammenligner man den med for eksempel den muslimske verden, så er forskellene iøjnefaldende. Den kristne del af verden er velfungerende, der er demokrati, og frihedsrettighederne nyder fremme. Vi er velhavende eller på vej til at blive det som for eksempel Sydamerika.

Omvendt i den muslimske verden. Der er krig, konflikt og ufred, demokrati er der ikke mange spor af, i Tyrkiet er demokratiet på vej til at blive trådt under fode, frihedsrettighederne er ikke til stede, og størstedelen af den muslimske befolkning lever i armod.

Det skyldes ikke udbytning eller fraværet af naturrigdomme. Det skyldes, at der er den indlysende forskel mellem kristendommen og islam, at hvor kristendommen sætter mennesket fri, så slavebinder islam mennesket til et liv i efteraben af profeten Muhammeds liv og gerninger. En mand, der traskede rundt i den arabiske ørken for 1400 år siden.

Hvor mennesket i kristendommen er frit til at opleve og erfare, så er al erfaring allerede indhøstet i islam - og den kan læses i Koranen. Det er indlysende, at det gør en forskel, om det højeste mål i tilværelsen er at sidde i en madrassa og lære Koranen udenad eller at forske og finde ny medicin, der kan redde syge mennesker.

Der, hvor kæden falder af i Det Konservative Folkepartis lidt ubehjælpsomme forsøg på at fremhæve kristendommens fordele frem for islam, er, når man vil forsøge at lave politik på ryggen af Jesus.

Kristendommen er jo netop ikke en lovreligion, kristendommen er ikke en ideologi, og man kan ikke bygge politik på baggrund af kristendommen. De Konservatives ønske om, at kristendommen skal fylde mere i samfundet, virker også besynderligt, for hvordan får man en religion, der i bund og grund er upolitisk, til at fylde mere i det offentlige rum?

Kristendommen er jo et spørgsmål om den personlige kontakt mellem Gud og menneske. Ikke om det udvortes. Derfor kan man også være en udmærket kristen uden nødvendigvis at opsøge kirken hver eneste søndag. Det handler ikke om at vise, at man tror, men om at tro.

Et af de forhold, Dansk Folkeparti lagde vægt på i de netop overståede forhandlinger om en folkeskolereform, var netop at styrke kristendomsundervisningen. Derfor er det for eksempel også sørgeligt, at det er under halvdelen af de lærere, der i dag underviser i kristendomskundskab i folkeskolen, der faktisk er uddannet til at undervise i kristendomskundskab. Det viser, at kristendomskundskab stadig får en stedmoderlig behandling i folkeskolen.

Det kan vi ikke være bekendt, for forstår man ikke som udlænding kristendommen, så forstår man ikke, hvorfor det danske samfund er indrettet, som det er, og de ting, som for os andre, der er vokset op i Danmark og er af dansk slægt, betragter som indlysende, forekommer mærkværdige.

Så ja: Kristendommen er bedre end islam. Det er indlysende. Vi skal turde sige det - og vi skal turde stå ved det.

Pia Kjærsgaard er folketingsmedlem og værdiordfører for Dansk Folkeparti