Prøv avisen

Margrete Auken: Rækker DFs medmenneskelighed kun til danskere?

Vi har en forpligtelse til at drage omsorg for andre af vores medmennesker, ikke kun for danskere, skriver Margrete Auken, medlem af Europa-Parlamentet for SF

Vi ser dem alle på gader og stræder dagligt: De sidder på pap og gamle tæpper, måske med en hund ved deres side. Sandsynligvis med en kop foran sig, hvori rare mennesker kan lægge en mønt til en kop kaffe eller et varmt måltid.

Og vi ser dem oftere og oftere. Det er ikke, fordi de gør meget væsen af sig, det er simpelthen, fordi der bliver flere og flere. Den økonomiske krise i Europa har nu udviklet sig til en social krise, og det øgede antal hjemløse er en direkte følge af dette. Særligt de sidste års kolde vintre, hvor mange hjemløse er frosset ihjel over hele Europa, har været medvirkende til, at Kommissionen nu kommer med et udspil til en ny hjemløsestrategi.

DER ER I HØJ GRAD brug for opmærksomhed på problemerne på europæisk plan. Rigtig mange af de hjemløse på Danmarks gader er udlændinge, og udsigterne for en udenlandsk hjemløs er alt andet end lyse. Faktisk har mange udenlandske hjemløse ingen mulighed for at søge hjælp i Danmark kan udlændige ikke engang få adgang til herberger. De er derfor henvist til gaden eller til private initiativer. Denne vinter er der kun 120 senge til udenlandske hjemløse i København, og mange må gå forgæves.

Dansk Folkepartis og Morten Messerschmidts løsning på problemet er slet og ret at smide de hjemløse ud af landet, især hvis de kommer fra Østeuropa. Hvorfor Dansk Folkeparti synes, at udenlandske hjemløse generer mere end danske hjemløse, ved jeg ikke. Men jeg ved med sikkerhed, at situationen for disse mennesker ikke forbedres af, at vi smider dem ud af landet.

Folk i social og økonomisk armod har også rettigheder og ret til at blive behandlet som mennesker. Og netop medmenneskelighed, næstekærlighed og solidaritet er værdier, som vi er fælles om i Europa. Vi har en forpligtelse til at drage omsorg for andre af vores medmennesker, ikke kun for danskere.

Måske skulle Morten Messerschmidt bruge kræfter på at skabe bedre økonomiske og sociale forhold i EU og ikke begrænse sin omsorg til de herreløse hunde i Rumænien og til, om der bedes en bøn for danske kyllinger i deres sidste stund.

Margrete Auken er medlem af Europa-Parlamentet for SF