Prøv avisen

Mennesker i nød kommer altid før dyr og planter

Vi skal tage vare på naturen, men først og fremmest skal vi hjælpe mennesker i nød, mener dagens debattør Foto: Bjarke Ørsted

Vi skal forvalte vores natur begavet og hjælpe truede dyrearter. Men dyrene og planterne kommer aldrig før mennesker i nød, skriver tidligere vicedirektør i Skov- og Naturstyrelsen

CARSTEN RAHBEK er professor og regeringsrådgiver udi biodiversitet. Han mener, at forringelsen af vores biodiversitet er den største udfordring, verden står over for (videnskab.dk den 5. juli).

Han sætter åbenbart mosskorpioner, nematoder, mollusker og meget andet småkravl over menneskelig elendighed her i landet og ude i den fattige og tilbagestående del af vores verden. Det truede småkravl og de truede bløddyr er vigtigere for professoren end at hjælpe afghanske piger under talebansk undertrykkelse, afbøde jordskred og ørkendannelse på grund af overbenyttelse af naturen betinget af sønderlemmende fattigdom, mildne nød og lidelse i mange afkroge af verden som følge af mangel på læger og medicin, støtte civile ofre for tåbelige religionskrige med meget mere.

LÆS OGSÅ:
Stands bistanden til Uganda nu

DET ER SÅ MEGET mere deprimerende at læse professor Rahbeks prioritering af dyr og planter før afhjælpning af menneskelig lidelse, når vi ved, at det meste af biodiversiteten er et udslag af naturens overflødighedshorn. Liv på jord kan snildt gå videre uden det meste af biodiversiteten.

Carsten Rahbeks kollega på Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs har beskrevet det således i sin lille bog om Natur (Tænkepauser 9, 2013, Aarhus Universitet): Det er svært at argumentere for, at nogle af de truede arter er nødvendige for, at vi kan have tøj på kroppen, vand i hanen, æbler i skålen og brænde i kurven.

Der er mange andre biologer ude i verden, der har prøvet at sætte procenter på den del af biodiversiteten, vi er afhængige af. Det er ikke ret meget.

LÆS OGSÅ:
Når det handler om liv eller død

Men det er ikke det, der er mit ærinde. Selvfølgelig skal vi gøre os umage megen umage for at forvalte vores natur begavet. Herunder tage vare på så mange dyr og planter, som vi magter til gavn og glæde for både dyrene og planterne og ikke mindst for os mennesker. Her i vores lille smørhul eller i de lande, hvor levevilkårene er meget ringere. Men dyrene og planterne kommer aldrig før mennesker i nød.

Anders Erik Billeschou, tidligere vicedirektør i Skov- og Naturstyrelsen, Slotshusene 1, nr. 24, Hillerød