Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Menneskets miskundhed

”Al synd og bespottelse skal tilgives mennesket, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives.”

Matthæusevangeliet 12, 31