Menneskets miskundhed

”Al synd og bespottelse skal tilgives mennesket, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives.”

Matthæusevangeliet 12, 31

Jesu ord om det utilgivelige har ofte voldt mennesker store problemer. Er det mig, der har begået den utilgivelige synd? Sådan er der mennesker, der spørger.

”De har sagt noget her i aften, som der ikke er dækning for”, lød det fra en mand, som havde lyttet til en tale, som klart gav udtryk for Guds uforbeholdne tilgivelse. Så fortalte han om den frygtelige nat, hvor han havde kæmpet med Gud. Inde ved siden af lå hans kone, som var alvorligt syg. Da han lidt senere kom ind til hende, var hun død.

”Jeg knyttede mine næver og råbte til Gud: 'Gud, du er en tyran! Dig vil jeg ikke have noget at gøre med mere!' Efter den oplevelse var det, som om en blytung byrde blev lagt på mit bryst. Tør De stadig sige, at der er tilgivelse for alt?”, spurgte han taleren.

Taleren bad ham læse ordene i Johannes’ Første Brev 1, 7: ”Jesu, hans søns blod, renser os for al synd.” ”Tør De strege det lille ord 'al' ud?”, spurgte han. Det hjalp den forpinte mand.

Dette lille ord ”al” møder vi også i dagens bibelvers. ”Al synd og bespottelse skal tilgives mennesket”, siger Jesus. Men hvorfor siger han så, at der er noget, der ikke skal tilgives? Bespottelse af Ånden – hvad vil det sige?

Personligt glemmer jeg aldrig præsten, der i en prædiken brugte udtrykket ”menneskets miskundhed”. Ordet miskundhed er jo ved at være et fremmedord i vor tid, men vi møder det dog i en gammel salme som ”Til himlene rækker din miskundhed, Gud”.

Guds miskundhed, sagde denne præst, det er, at han miskender vor synd, fordi alt er lagt på Jesus. Som man kan være et miskendt talent, bliver man ved troen på Kristus en miskendt synder.

Menneskets miskundhed – det er, at et menneske siger nej til den gave, tilgivelsen i Kristus er. Når Guds nåde bliver miskendt, spotter vi Guds hellige Ånd, og det er der ingen tilgivelse for. En miskendt synder er jeg, når jeg tror på Jesus Kristus, som bliver en miskendt frelser, hvor tilgivelsen afvises.

Frede Møller er pastor emeritus.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.