Prøv avisen
Debat

Ministre rækker præster en hjælpende hånd

Det er et positivt og konstruktivt skridt, at to af timerne til understøttende undervisning i fremtiden vil kunne bruges til konfirmationsforberedelse, skriver sognepræst. Foto: Mads Jensen

Det er meget positivt, at undervisningsministeren og kirkeministeren nu har fundet frem til en forsøgsordning, hvor to "huggede" timer kan komme tilbage til konfirmationsforberedelsen, mener sognepræst Kaj Bollmann

Jeg er præst i et sogn med 130 konfirmander, og vi er et af de steder, hvor det har været meget svært at få en fornuftig ordning for efterårets konfirmandtimer efter skolereformen. Med foråret er det noget andet, for der har vi en glimrende ordning bestående i, at alle timer samles i en konfirmanduge med workshops og mange spændende aktiviteter.

Men efterårstimerne har vi bøvlet med. Sidste år - skolereformens første år - blev vi tvunget til at lægge samtlige syv hold på én gang, nemlig onsdag eftermiddag, hvor skolerne havde afsat tid til lærermøder. Det var mildt sagt kaotisk, da vi kun er tre præster og har tre undervisningslokaler! Resultatet blev forberedelse hver anden uge, så konfirmanderne fik meget få timer, og vi fik en væsentlig dårligere kontakt med dem end normalt.

I år har vi fået en lidt bedre ordning, men stadig sådan, at timerne ligger meget uhensigtsmæssigt fordelt, så der stadig er flere hold på samme tid, end der er præster til. Menighedsrådet har været nødsaget til at ansætte en konfirmandmedhjælper, selvom der egentlig ikke er flere hold, end at vi præster skulle kunne klare dem selv.

Jeg hører ikke til dem, der klamrer sig til morgentimerne. Jeg er faktisk helst fri. Jeg synes, det er fint at have konfirmander først på eftermiddagen. Men det er ikke fair, at det altid er tidspunktet mellem klokken 14.30 og klokken 16, der er tilbage til os præster.

Skolereformen huggede de to timer, der i den gamle ordning var sat af til konfirmationsforberedelsen, fordi der ikke var kristendomsundervisning på konfirmationsklassetrinnet.

Derfor er det meget positivt, at undervisningsministeren og kirkeministeren nu har fundet frem til en forsøgsordning, hvor disse to timer indirekte kan komme tilbage, nemlig i form af, at to af timerne til ”understøttende undervisning” kan bruges til konfirmationsforberedelsen. Det er et meget konstruktivt skridt, som burde kunne løse problemerne en del steder.

Men det kræver, at forsøgsordningen bliver brugt, det vil sige, at kommunerne indfører den i deres skoler. Forsøget kan ikke bare indføres uformelt på de enkelte skoler, men kommunen skal søge om at gøre brug af ordningen.

Derfor er det vigtigt, at præster og menighedsråd går til deres provst og beder provsten om at tage det op over for skolemyndighederne i kommunen. For den ordning bør bruges!

Kaj Bollmann er sognepræst