Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Misbrugt af politisk motiveret minister

Havde Brian Mikkelsen dog bare været konservativ, sådan som det engang var et honnørsord, skriver Erik A. Nielsen, forfatter og professor. Foto: .

Det viste sig, at der ikke var den mindste reelle vilje hos Brian Mikkelsen til at beskytte dansk kultur, skriver Erik A. Nielsen, forfatter og professor

EFTERSOM den tidligere konservative kulturminister Brian Mikkelsen i P1 Morgen har svaret mig på min kritik af den brug, han gjorde af "sin" kulturkanon, skal jeg bemærke følgende:

Min stillingtagen til hans initiativ har intet at gøre med politiske modsætninger mellem os. Det er Brian Mikkelsen, ikke mig, der har politik på hjernen og ikke har fantasi til at forestilLe sig andre motiver end de politiske.

Havde Brian Mikkelsen dog bare været konservativ sådan, som det engang var et honnørsord! Men Brian Mikkelsen, hvis kendskab til dansk kultur ikke er respektindgydende, skulle tydeligvis bruge denne kanon til to ret suspekte formål: for det første skulle den bruges til at slå nydanskere oven i hovedet med, hvorfor Brian ved en agitatorisk tale på det konservative landsmøde misbrugte kanonen til at gå Dansk Folkepartis fremmedfjendske ærinde. Dette misbrug gennemførte han, før kanonen overhovedet var færdigt udarbejdet, endsige da offentliggjort.

Jeg selv og andre gav ham et ultimatum under overhængende trussel om, at vi ville forlade hans forskellige udvalg og dermed lade hans prestigeprojekt hænge i luften.

Hårdt presset og i sidste sekund lovede den vidtløftige minister at respektere kanonens selvstændighed og ikke oftere misbruge den til sine egne polemiske og sort-strategiske formål. Det overholdt han præcis to måneder, hvorefter han kastede hele projektet ud i samme krise en gang til. Et løftebrud, som ikke længere undrer mig, da jeg ser, hvorledes løftebruddet har været den borgerlige regerings arbejdsform.

For det andet skulle kanonen bruges til konservativ hattepynt, lidt dansk-kulturelt flor på den faktiske borgerlige kulturpolitik. Det var efter min mening fint nok, at en sådan kanon blev udarbejdet, for dansk kultur trænger til meget beskyttelse over for den tsunami af international (pop)kultur, der strømmer ind over landet og lægger beslag på medierne i uoverskuelig grad.

Det viste sig, at der ikke var den mindste reelle vilje hos Brian Mikkelsen til at beskytte dansk kultur, lave arrangementer til dens fordel og sørge for, at den fik en rimelig plads i kulturudbuddet.

Ved eksempelvis at udnævne den kulturelle analfabet Kenneth Plummer til generaldirektør for DR (han flagede selv med sin poppede smag) var Brian Mikkelsen en væsentlig årsag til det kæmpemæssige domænetab, vores danske kultur har lidt i massemedierne. En kanon giver kun mening, hvis nogen skal bruge den til noget fornuftigt.

Det skulle Brian Mikkelsen ikke! Når han beskylder mig for at være politisk motiveret i min kritik af ham, viser han kun én ting: at hele hans tanke er inficeret af politisk tænkning, og at hele planen med at opbygge den kostbare og arbejdskrævende kanon var at gøre store danske kulturværker til kanonføde i hans højreorienterede krig. Så meget forvirrethed forklædt som kulturel interesse!

Erik A. Nielsen,

forfatter, dr.phil. og professor i litteraturhistorie ved Københavns Universitet,

Strindbergsvej 3

Valby