Prøv avisen
Debat

Mission Afrika: Ødelæg ikke et velfungerende genbrugsmarked

”Mennesker uden stor indtægt og formue har glæde af billige varer, som kan købes i vores butikker,” skriver generalsekretær. Foto: Nanna Navntoft/ritzau

Enhedslisten risikerer med sit forslag at sætte en uheldig konkurrencemæssig barriere op for organisationer, der igennem mange år har arbejdet positivt med på genbrugstanken, skriver generalsekretær i Mission Afrika

Enhedslisten fremkom den 24. august med et forslag om at afsætte 300 millioner kroner til udvikling af kommunalt drevne genbrugspladser.

På den ene side glæder det mig, at partiet har fokus på genbrug til gavn og glæde for os alle.

På den anden side ærgrer det mig, at Enhedslisten med sit forslag kan risikere at sætte en uheldig konkurrencemæssig barriere op for organisationer, der igennem mange år har arbejdet positivt med på genbrugstanken.

I mere end 30 år har Mission Afrika drevet genbrugsbutikker. I dag har vi 74 butikker rundtomkring i landet. Butikkerne tjener adskillige positive formål: Overskuddet fra butikkerne går til en række vigtige kirkelige og humanitære projekter i det centrale og vestlige Afrika. En masse ting og sager undgår at blive smidt ud og får nyt liv i vores butikker – til gavn for miljøet. Mennesker uden stor indtægt og formue har glæde af billige varer, som kan købes i vores butikker. Butikkerne engagerer 2100 frivillige danskere. Især mennesker, der har forladt arbejdsmarkedet, er glade for den mulighed, som butikkerne giver for fællesskab og mening i hverdagen. Butikkerne udfylder også en række andre sociale funktioner. Vi har for eksempel gode erfaringer med at have personer i virksomhedspraktik, og flere nydanskere har oplevet, at butikkerne er en god måde at blive integreret i et fællesskab og opnå kendskab til dansk kultur.

Jeg er bekymret for, om Enhedslisten helt har glemt organisationer som vores, når man fremkommer med dette forslag. Det er vigtigt, at de gode formål, som vi er med til at opfylde, ikke bliver ødelagt af kommunalt drevne genbrugsbutikker.

Må jeg foreslå, at man i stedet bruger ressourcerne på at styrke samarbejdet mellem kommunerne og de organisationer, der i forvejen driver genbrug. På nogle genbrugspladser er der allerede et sådant samarbejde, og det kunne sagtens udvikles yderligere.

Peter Fischer-Nielsen er generalsekretær i Mission Afrika.