Moderne identitet. Arbejdslivet æder sig ind på familielivet

SOM MAN HAR kunnet læse her i avisen i den seneste tid, kommer arbejdet ofte til at "overtrumfe" ikke mindst familielivet. Skal familien hænge sammen, er der brug for både fleksible pasningsordninger for børnene og børnenes bedsteforældres indsats.

Samtidig med at vi arbejder meget, er der et reelt og meget voldsomt arbejdspres. Der er ofte en konkurrent på den anden side af jorden, der arbejder, mens du sover.

Det betyder ikke, at man ikke ønsker et liv i familien. Men man føler sig blot splittet mellem et arbejdsliv, der kræver mere og mere, men også er blevet mere og mere givende for den enkelte.

Alle prioriterer det på et holdningsmæssigt plan højt, men på handleplanet nedprioriteres familien, måske fordi en stor del af ens identitet ligger i arbejdet og på arbejdspladsen?

Arbejdet er i høj grad blevet grundlaget for den enkeltes følelse af ståsted, identitet, selvrespekt og selvværd. Deraf kommer det, at arbejdslivet gang på gang kommer til at definere familielivet, fordi det er på arbejdspladsen, livet leves, mens familielivet indebærer stress, krav, faste rutiner og forpligtelser.

Vi har en familiekultur, hvor almindeligvis to voksne lever sammen omkring børnene, men med hvert sit individuelle arbejdsprojekt, som de skal klare. Derfor må man hele tiden indgå aftaler om det praktiske.

Indholdet i en sådan familie kan meget let udtømmes, for informationerne om andet end det praktiske er i fare for at blive sporadiske. Parret deler nogle følelser for børnene, men fordi livet i øvrigt er fyldt op, kan det være vanskeligt at etablere et fællesskab, hvor man kommer tæt på hinanden. De fleste forældre sover godt nok i samme seng og er til tider sammen med børnene, men lever i øvrigt i opdelte verdener!

Mænd har altid haft frie hænder til at give sig i kast med arbejdet. Problemet for familierne kommer, når både mænd og kvinder tænker sådan. Jo mere arbejdet æder sig ind på både mor og far, jo mere betyder det, at familiens medlemmer er på gennemrejse i familien.

Skal der ændres på dette, er det vigtigt, at man ikke blot sætter sig med hænderne i skødet og siger, at "det er sådan, den globale konkurrence har tvunget os til at leve". Der skal en modbevægelse til fra de forældre, der føler sig klemt i dilemmaet mellem arbejdsliv og forældreskab.

Problemerne kan dog ikke løses udelukkende af den enkelte. Der er også brug for en samfundsmæssig indsats fra både fagbevægelse og politikere, der vil være med til at skabe familievenlige og fleksible arbejdspladser, hvor arbejdsliv og familieliv ses som hinandens forudsætninger og ikke som modsætninger.

John Aasted Halse,

aut. psykolog, forfatter og tidligere formand for Børns Vilkår

Gl. Taastrupvej 5, Holbæk