Mormoner er ikke kristne

Mormonerne har annekteret Jesus Kristus i en underlig blanding af kristendom, hedenskab, nåde og lovgerninger, der ikke harmonerer med kristne grundsandheder - så er Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ikke en kristen kirke.

Præst og forfatter Hans Kristian Neerskov mener ikke at mormoner kan anses som kristne.
Præst og forfatter Hans Kristian Neerskov mener ikke at mormoner kan anses som kristne. Foto: Mette Frandsen

Selv om hr. Eilif Rosenkilde (ER), medlem af Mormonkirken, påstår, at mormoner er kristne, og han søger at føre bevis for dette, så er Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ikke en kristen kirke.

ER skal have tak for den sobre tone og for ønsket om, at jeg skal bevise, hvad jeg skriver. Det gør jeg gerne også som en advarsel til alle om ikke at blive medlem af denne kirke i den tro, at den er kristen.

Mormonerne har en sund livsførelse på mange områder, og de har et familieskab, hvor man søger at holde sammen og dyrke sin religion sammen. De har tit festaftener med dans for de unge, for at de skal finde deres tilkommende inden for kirken.

Men mormonernes lære er en underlig blanding af kristendom og hedenskab, af lov og nåde, af kristen etik og lovgerninger. Deres lære harmonerer slet ikke med de kristne grundsandheder.

For mormonerne er syndefaldet den største velsignelse, mennesket kunne komme ud for (Nephi 2 22-24). Ellers var vi blot vedblevet at være skabninger. Nu har vi en større destination. Mormonernes gnostiske lære er nemlig, at medlemmer af Mormonkirken skal ende med at blive guder. Det vil de ikke have offentligt ud, men det er dog sandheden for deres mål - men det er naturligvis et falsum. Kun de øverste i hierarkiet har foreløbig del i denne »velsignelse«.

Mormonismen er altså polyteistisk, idet der er plads til et ukendt antal guder til at regere hver sin del af universet. Deres Gud, som vandrede her på jorden, styrer nu sin del af verden. Tidligere var han altså menneske, men ved at tilegne sig mere og mere af evangeliet blev han ophøjet til Gud.

Forsoningen er en af de grundlæggende teologiske sandheder, som mormonerne slet ikke forstår. I traktaten »Forsoningen - evangeliets første grundtrin« står der: »Den idé, at mennesket kan synde imod Gud og mennesker og siden gennem blot og bar tro på Kristi fortjeneste blive befriet fra alle følger af sin skyld, er en af de mange urimeligheder, som af mennesker er blevet indpodet på religionens træ.«

Derimod lærer de, at synden, som mennesker har begået, ikke kan forsvinde blot ved at tro på Jesus og hans stedfortrædende død. Nej, frelse opnås alene ved gode gerninger. Det er så ukristeligt, som det vel kan være. Netop her findes forskellen på alle religionerne og kristendommen. Kristus har fuldbragt værket for de kristne, men ikke for mormonerne.

Når mormonerne påstår, at alle kristne kirker er så sekulariserede, at de ikke længere kan betegnes som kristne kirker, men alene mormonerne har nu nøglen til himmeriget, så er det et åndeligt hovmod, som trodser ethvert andet postulat.

Alle kristne gennem tiderne er ifølge mormonerne fortabte efter deres død, hvis de ikke bliver døbt ved en stedfortrædende død hos mormonerne. Derfor døber de rask væk vor Grundtvig, Luther osv.! Samtidig mener de, at ingen kristne i alle de nuværende bestående kirker vil opnå at komme i himmelen. Alene mennesker, som er døbt hos mormonerne, kan opnå frelse hinsides!

Mormonerne påstår, at deres kirke er den eneste sande kristne kirke, grundlagt på de åbenbaringer, som Joseph Smith fik i år 1830. Denne åbenbaring førte til en kirke, som i opbygning, praksis, ritualer, hierarki og lære er den eneste sande »Jesu Kristi Kirke«, påstår de!

Men grundlæggeren af mormonismen led af amerikanske mindreværdskomplekser. Derfor skulle denne nye religion kompensere for, at ingen religion i verden har sit udspring i USA. Her kom derfor et tilbud fra Amerika til hele verden! En ny religion, som skulle frelse verden og alle dem, der allerede troede, at de var kristne.

Her er nogle eksempler fra mormonernes lære: 1) Amerika skulle være blevet befolket af jødiske emigranter, som kom i flere hold. 2) Derfor skulle også Kristus have åbenbaret sig i Amerika efter sin opstandelse. 3) Når Kristus kommer igen, skal han komme til Amerika. 4) Da Kristus blev født, blev det en stund lyst på Betlehems mark, men ifølge Mormons bog blev det i Amerika dagslyst hele natten. 5) Ved Kristi forklarelse blev disciplene forfærdede, men i Amerika strålede de som Jesus selv. 6) Da Jesus døde, blev det ifølge Bibelen mørke i tre timer i Jerusalem, men ifølge Mormons Bog blev det i Amerika mørke i tre dage, tilmed kunne ingen tænde ild i den tid. 7) Bibelen beretter om et jordskælv, da Jesus døde, men i Amerika var der jordskælv i tre timer, hvor 16 byer blev ødelagt, om vi da skal tro Mormons Bog. 8) Naturligvis fik Joseph Smith også større åbenbaringer end Moses, som kun så en brændende tornebusk. JS så et lys så stort, at det nåede træernes top og oplyste skoven viden om. 9) Bibelen beretter, at Jesus udvalgte 12 apostle i Jødeland. De er alle døde. Alligevel tror mormonerne, at en af dem er udødelig, nemlig apostelen Johannes. 10) Mormonerne tror også, at Jesus udvalgte 12 apostle i Amerika (naturligvis alle mormoner), hvoraf tre er udødelige!

Deres 10 trosartikler ser tilforladelige ud, men nå man sætter sig ind i deres lære, så står de ikke længere til troende. De har annekteret Jesus Kristus fra alle os andre, og nu har vi bare at være så gode at komme til dem for at få del i frelsen. Den kan vi ikke opnå hos Gud ved Jesus Kristus, men kun hos mormonerne ved deres mærkværdige dåb og menneskelærte påbud.

Skrevet af præst og forfatter Hans Kristian Neerskov