Prøv avisen

Muslimske offerritualer. Halalkød bør deklareres

Foto: stock.xchng

Vi skal ikke acceptere, at "islamiske regler indføres i det skjulte af rent afsætningsøkonomiske årsager, uden at vi så meget som kan blive oplyst om det", mener præst Poul Sebbelov

Nogle kristne, blandt dem præster og biskopper, forsømmer ingen lejlighed til at slå fast, at det ikke frembyder mindste problem for kristne at spise kød, som er halalslagtet, altså slagtet efter særlige muslimske forskrifter. Det på trods af, at halalslagtning er en muslimsk rituel handling, som ledsages af bøn og finder sted i "Allahs, den Almægtiges navn".

De nævnte kristne bagatelliserer problemerne ved, at det for eksempel er så godt som umuligt i Danmark at købe en kylling, som ikke er slagtet på muslimsk maner.

Som teologisk belæg plejer de an anføre apostelen Paulus: "Alt, hvad der sælges på kødtorvet, kan I spise med god samvittighed uden at undersøge, om det er offerkød." (1. Kor. 10, 25).

Lad os imidlertid huske på, at Paulus? brev til korintherne er skrevet til en menighed, som er en minoritet i datidens samfund, og som lever i en hedensk majoritetskultur. Det omvendte er (endnu da) tilfældet i Danmark. Vi lever i et erklæret kristent land, hvor det burde være utænkeligt, at tilflyttere med en helt anden religion dikterede betingelserne for produktion af fødevarer.

Det afgørende er ikke, om det er syndigt eller skadeligt for kristne at spise ikke-kristent offerkød. Afgørende er derimod, om vi er nødt til at acceptere, at islamiske regler indføres i det skjulte af rent afsætningsøkonomiske årsager, uden at vi så meget som kan blive oplyst om det. Med klare og forståelige deklarationer på alle varer ville meget være vundet.

Dertil kommer endnu et aspekt, som er afgørende for kristne troende: Religiøse ritualer udtrykker en åndelig virkelighed. Det ved muslimerne, som netop derfor forlanger de særlige slagte-ritualer gennemført.

Men kristne, som beder bordbøn og velsigner den mad, de spiser, kommer i en mildt sagt akavet situation, når det er sandsynligt, at de selv samme fødevarer allerede er velsignede og indviede til en fremmed, ikke-kristen guddom. Også det problem ville kunne imødegås med enkle deklarationer på alle kødprodukter.

Poul Sebbelov,præst i den ortodokse kirke,Blomstervænget 10, Lyngby