Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Når den gode hyrde sættes i skyggen

”Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.”

Salmernes Bog 23, 1