Når den gode hyrde sættes i skyggen

”Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.”

Salmernes Bog 23, 1

Som student tog jeg i 1968 på tommelfingeren sydpå. Målet var et stort kloster i Averbode i Belgien, og efter at have været i livsfare et par gange undervejs på grund af vild kørsel nåede jeg frem og blev godt modtaget af munkene. Jeg var der nogle dage, og den store klosterkirke med hele ni altre var imponerende.

Men her lagde jeg mærke til noget ejendommeligt. På den ene side var der et Maria-alter med kulørte pærer og plastikblomster, mens der på den anden side var et Kristus-alter uden lys. ”Jesu bone pastor” stod der på det mørke alter. Jesus, gode hyrde. Om mørket nu var tilfældigt eller udtryk for en tendens, det skal jeg ikke kunne sige, men tankevækkende var det.

Det giver anledning til at stille spørgsmålet: Er Jesus den gode hyrde, eller bliver han sat i skyggen? Det kan ske helt konkret, som det var tilfældet i den store klosterkirke, men det kan også ske i overført betydning, når der er så meget andet, som kommer i første række i vort liv.

”En Gud vil sige det, hvoraf man venter sig alt godt, og som man tager sin tilflugt til i al nød,” sagde Martin Luther i sin store katekismus som forklaring til det første bud, og lidt senere lyder det sådan: ”Det, dit hjerte hænger ved, det, du stoler på, det er egentlig din Gud.”

I søndags var temaet i vore kirker ”den gode hyrde”, og vi lyttede vi til den kendte salme fra Det Gamle Testamente, som begynder med ordene ”Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.”

Men er han nu også det? Er han den gode hyrde, eller er der en hel masse andet, som kommer i første række, når det gælder?

”Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv,” sagde Jesus i søndagens tekst, og han knyttede et løfte til: ”De skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd.”

Vi kan selv vælge at gå hjemmefra! Mange mener, de kan afskaffe fortabelsen ved at benægte den. Det svarer til at afskaffe det røde lys ved at lukke øjnene!

Langt bedre at følge Jesus og lade ham være den gode hyrde! Så lider jeg ingen nød.

Frede Møller er pastor emeritus.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.