Khader om sexovergreb: Det arabiske kvindesyn er fornedrende

Forulempelsen af kvinder i Köln er resultatet af en giftig blanding af arabisk kultur, religion og socioøkonomiske forhold. Foragten for kvinder skal mødes med foragt, mener Naser Khader

"Det betyder med andre ord, at det er familien, klanen eller stammen, der er det centrale, ikke individet og slet ikke kvinden. Ære og skam er kollektive størrelser, ikke individuelle. Det er også grunden til, at æresdrab i flere lande i den arabiske verden giver mindre straf end almindelige drab."
"Det betyder med andre ord, at det er familien, klanen eller stammen, der er det centrale, ikke individet og slet ikke kvinden. Ære og skam er kollektive størrelser, ikke individuelle. Det er også grunden til, at æresdrab i flere lande i den arabiske verden giver mindre straf end almindelige drab." . Foto: Sofie Amalie Klougart.

Nu har debatten om de sexovergreb, som fandt sted i den tyske by Köln nytårsaften varet nogle dage, og jeg er faktisk forarget over, hvordan der er opstået kødannelse for at intellektualisere, bortforklare og bagatellisere det skete.

Ja, der er også sexchikane og voldtægt i Danmark. Ja, den diskussion skal også tages. Men nej, det bortforklarer ikke, at den gruppe, der stod bag overgrebene i Köln, kommer fra kulturer, hvor man har et særligt - et særligt fornedrende - kvindesyn.

Dette kvindesyn kan forklares på mange planer. Den umiddelbare forklaring, ligger ved, at manden i den arabiske verden skal betale medgift for at blive gift, og med stor arbejdsløshed er giftealderen for mændene steget markant. Det hælder benzin på det seksuelle frustrationsbål, da der samtidig er forbud mod sex før ægteskabet.

En de primære grunde er dog, at den traditionelle mand ser kvinden som fristeren. Det er en opfattelse, som går langt tilbage i historien og som har sit udspring i skabelsesberetningen. En beretning, både Bibelen og Koranen deler.

Dermed bliver kvinden den aggressive i forhold til at forårsage lyst, og derfor har kvinderne et særligt ansvar overfor mændene for ikke at friste dem. Det er den samme begrundelse, der ligger til grund for tørklædet, hvor det er kvinden, der skal dækkes sig til for ikke at friste manden - ikke manden, der skal have bind for øjnene.

Vi har at gøre med en stærk ære og skamkultur, en patriarkalsk kønsopdelt kultur, hvor mandslinjen er vigtigst. Når mandslinjen er vigtig, er det altafgørende at styre kvinderne, for ellers bliver der groft sagt kaos i samfundet.

Ustyrlige selvstændige kvinder betyder, at man både risikerer at undergrave mandens magtposition, og at man ikke helt sikkert kan vide, hvem der er børnenes fædre, hvis kvinderne er seksuelt frigjorte. Derfor falder straffen for ”ustyrlighed” på kvinderne, også når det gælder voldtægt.

For nogle år siden var der for eksempel en dokumentar om en jordaner, der blev interviewet i et fængslet. Han havde slået sin søster ihjel. Hun var blevet voldtaget, men han mente, hun havde bragt skam over familien.

Han forklarede, at kvindens sted er hjemmet. Mændenes sted er det offentlige rum. Det betyder, at når kvinden forlader hjemmet, skal der være et formål. Det går ikke bare at hygge sig, gå på café eller andet. Når hun forlader sit hjem, er hun gæst i mændenes verden og skal opføre sig ordentligt. Opstår der derfor uro omkring hende i det offentlige rum, bliver hun den ansvarlige, for så har hun ikke opført sig ordentligt.

Hele luder-madonna-opfattelsen er meget stærk. På spørgsmålet om, hvorfor han ligefrem slog søsteren ihjel, forklarede han, at hun var som et råddent æble i en kasse med æbler. Hvis man ikke fjernede det, ville alle æbler i kassen blive fordærvet.

Det betyder med andre ord, at det er familien, klanen eller stammen, der er det centrale, ikke individet og slet ikke kvinden. Ære og skam er kollektive størrelser, ikke individuelle. Det er også grunden til, at æresdrab i flere lande i den arabiske verden giver mindre straf end almindelige drab.

Derfor skal begivenhederne i Köln og andre steder i den grad forklares af en giftig blanding af kultur, religion og socioøkonomiske forhold. Nej, det er ikke fordi de er fulde. Det sker i den arabiske verden primært i ædru tilstand. Og nej, det er ikke fordi de er marginaliserede. Mange af overgrebsmændene i Köln var lige ankommet til landet. Hvordan kan de have nået at blive marginaliserede?

Igen: Ja, vi ser voldtægter og seksuelle overgreb herhjemme (hvor mænd fra disse kulturer er overrepræsenteret i statistikkerne), men ser vi seksuelle angreb fra store grupper af danske mænd på for eksempel Rådhuspladsen i København? Nej,

Derfor forstår jeg heller ikke de kvinder, der ikke omgående står vagt om ofrene, men undskylder mændene i stedet. I svigter faktisk jeres muslimske, arabiske, feministiske medsøstre ved at bagatellisere problemet, for de kæmper en kamp for at gøre op med præcis det her.

Den kvindeforagt, de lever med, skal mødes med foragt. Vi må støtte kvinderne, for det kvindesyn hører ikke hjemme hverken i Mellemøsten eller i Vesten.

Naser Khader er medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti